петък, 10 юли 2009 г.

ЖИВОТ И СМЪРТ

Йоана 5:25-29

В тази част на Божието слово е най голямото откровение, че Исус е Месия, че Той е Божия син, че Той дава живот, възкресява мъртвите към живот и че след възкресението следва съд……..кр.размишление.

Ст.25 – Христос говори, че мъртвите ще чуят и ще живеят. Йоан употребява думата мъртви в две значения: Духовно мъртви и Физически мъртви. Кои са духовно мъртвите – те са грешниците, непокаяните, светските …т.н., но даже и в църквата може да има духовно мъртви.


І. ДУХОВНИ МЪРТЪВЦИ!

1.Духовно мъртъв означава – ЧОВЕК БЕЗ СТАРАНИЕ!

….такива хора не се стараят да бъдат такива каквито Бог ги иска да бъдат, но те са такива каквито те искат да бъдат…..

2.Духовно мъртъв означава – ЧОВЕК БЕЗ СЪСТРАДАНИЕ!

…такъв човек вижда и чува за тревогите, нуждите, бедните, болките, страданието на другите …. Но нищо не прави за да им помогне, неговото сърце е закоравяло, в него няма милост, няма съчувствие и състрадание…..А Христос каза: Радвайте се с този който се радва и плачете с този който плаче…..

3.Духовно мъртъв означава – ЧОВЕК КОЙТО НЕ МИСЛИ ЗА БЪДЕЩИТЕ

НЕЩА!

… след като са се покаяли, повечето не мислят да променят начина на своя живот, своите мисли и отношения към другите. Такива хора не мислят как по добре да живеят живот на вяра и да служат на Бога и на неговото дело – но си остават същите не променени хора със стари навици и характер…..

4.Духовно мъртъв означава – ЧОВЕК ИЗГУБИЛ ЧУВСТВОТО ЗА ГРЯХ, ВИНА

И ПОКАЯНИЕ!

… такива хора спокойно грешат, вършат неправда, живеят в духовна тъмнина и злоба и тези неща не им прави впечатление, те не съжаляват за стореното зло или неправда, не чувстват вина и нужда от покаяние и примирение – такива хора казват: - абе нищо сега, какво толкова се е случило, карай сега, един ден всичко ще се управи, времето лекува..

Ако такива хора чуят Божия глас – словото Му и се променят според стандарта на Библията, Господ ще им даде живот…


ІІ. ФИЗИЧЕСКИ МЪРТЪВЦИ!

… Христос ни учи, че един път ще има възкресение и че всичко в бъдещия живот неразривно е свързано с тока което човек прави в настоящия живот. Живота, който живеем оказва важно влияние и от него зависи вечния ни живот. В този живот Бог ни дава възможност да изберем верния път към небесното царство. Човек сам избира пътя по който ще върви и мястото на своето вечно пребиваване – в рая или в ада.


Нека помислим:

1. Да ли ти и аз сме духовно мъртви. Нека да изпитаме нашия живот, и ако има нещо вярно в това нека позволим докато има време и възможност Божието слово да ни промени.

2. Кой път сме избрали – път към рая или ада – към живота или втората смърт...

17.10.2008г., Ямбол пастор Иван Георгиев – ОБЦ – “Шалом”

Няма коментари: