петък, 10 юли 2009 г.

В ДНИТЕ ПРЕДИ ГОСПОДНОТО ПРИШЕСТВИЕ

Яков 5:7-9

В своята велика любов към своите чада, Бог винаги е предупреждавал човека за опасностите, които са го дебнели в неговия духовен живот и растеж.

В Битие 4:7-б … Бог каза на Каин… Грехът лежи пред вратата ти и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш…

Бог предупреждава всеки един от нас за три неща:


І. ОСТАНЕТЕ ТВЪРДИ /ТЪРПЕЛИВИ/ - БЕЗ НЕДОСТАТЪК - 7 стих.

…. Пазете се да не ви липсва нещо когато Господ дойде….

Як. 1:4… а твърдостта нека извърши делото си съвършено…

Останете твърди означава:

1. Запазете вярата си – неопетнена ----- врагът атакува нашата вяра в Бога…..

2. Запазете любовта си ---- без любов човек е меч що звънти и камвал…..

3. Запазете признателността си към Бога --- не забравяйте какво стори за нас Господ ….. ап.Павел казва …. Помни Исуса Христа от Давидовото потомство…….


ІІ. УКРЕПЕТЕ СЪРЦАТА СИ – ДУХОВНИЯ ЖИВОТ – 8 стих.

1. Чрез молитви

2. Чрез хваление ---- пр. С обувки, без обувки …..Алелуя…..

3. Чрез Слово ---- четене, слушане…


ІІІ. ПАЗЕТЕ СИ – 9 стих.

1. Пазете се от негодувание един срещу друг.

2. Пазете се от одумване от един срещу друг.

3. Внимавай на себе си – приготви своето сърце за чист съд за Бога.


Бог ни предупреждава за духовната опасност.


Затова нека да останем:

1. Твърди,

2. С укрепени сърца,

3. Пазещи себе си от грях.

22.10.200г., Ямбол, пастор ИВАН ГЕОРГИЕВ – ОБЦ “ШАЛОМ”

Няма коментари: