понеделник, 20 юли 2009 г.

От Мен беше това

Дали някога си мислил, че всичко, което те засяга, еднакво засяга и Мен? Понеже всичко, което засяга теб, засяга зеницата на окото Ми. Ти си скъп в очите Ми! Аз те обичам. Затова Ми доставя голяма радост да те възпитавам.

Когато те сполетяха изкушенията и те връхлетя врагът като река, искам да знаеш - от Мен беше това. Твоята немощ има нужда от Моята сила и твоята безопасност се заключва в това, да Ми дадеш възможност да воювам заради теб!

Ти се намираше в трудни обстоятелства, сред хора, които не те разбираха и не зачитаха това, което ти беше приятно или неприятно, хора, които често те оскърбяваха - от Мен беше това. Аз Съм Бог. Аз разполагам с обстоятелствата около теб. Ти не случайно беше на това място. Това е точното място, което Аз Съм ти предназначил.

Нали Ме помоли да те науча на смирение? Тогава разбери, че Аз те поставих в училището, където този урок се научава. Средата, в която се намираш и живеещите с теб само изпълняват Моята воля. Аз допускам те да те оскърбяват.

Помниш ли, когато имаше парични затруднения и ти беше трудно да свържеш двата края? От Мен беше това. Защото Аз искам да разполагам с твоето портмоне. Аз желая да уповаваш на Мен и да бъдеш зависим от Мен. Моите богатства са неизчерпаеми. Аз искам всеки ден да се уверяваш в Моята вярност и във верността на Моите обещания, за да не се причислиш към тези, на които беше казано: „Вие не сте се доверявали на Господа, вашия Бог... Не ви познавам!”

Спомняш ли си колко тежки бяха нощите на скърбите ти? От Мен беше това. Аз Съм Човекът на скърбите, навикнал на печал, изпитал Съм болките и страданията. Аз ги допуснах и в твоя живот, за да прибягваш винаги към Мен и да намериш вечната утеха.

Излъга се в свой близък, комуто беше разкрил сърцето си? От Мен беше това. Аз допуснах това разочарование, за да се докосна до теб, за да разбереш, че най-добрият ти Приятел Съм Аз.

Беше наклеветен? Беше обвинен несправедливо? От Мен беше това. Прилепи се по-близо до Мен и остави на Мен всичко. Аз Съм единственото ти Прибежище. Аз ще извадя твоята правота наяве. Аз ще те защитя, защото Аз Съм твоята Правда. Имай Ми пълно доверие!

Разрушиха се плановете ти? Беше изморен и паднал духом? И това беше от Мен. Искам всичко да оставиш в ръцете Ми, за да мога да се разпореждам с твоите обстоятелства. Дай ми свободата да управлявам живота ти! И тогава отговорността ще падне върху Мен, защото този товар е твърде тежък за теб. Без Мен не можеш да извършиш нищо Богоугодно. Бъди Мое оръдие, Мой съд!

Мечтаеше да извършиш нещо особено за Мен, но вместо това легна болен и изнемощял? От Мен беше и това. Когато си потънал в работа, не мога да привлека вниманието ти към Самия Мен, а Аз искам да те науча на най-дълбоките Си мисли и на това, че ти си на служба при Мен. Едни от най-добрите Мои слуги са ония, които са откъснати от външната дейност и са се научили да владеят оръжието на непрестанната молитва и пребъдване.

Призован си неочаквано да заемеш трудно и отговорно положение и мислиш, че не можеш да се справиш? От мен е това. Иди, уповавайки на Мен! Аз ти връчвам тези трудности, защото заради това, че уповаваш на Мен, Аз ще благословя делата ти и всичко, което се върши от теб. Ти върви с упование в Мен, а Аз ще те благословя! Винаги ще имаш онова, което ти е нужно.

Днес давам в ръката ти този съд със свят елей - Моята благодат. Използвай я с мъдрост, дете Мое. Всяко възникващо затруднение и проблем, всяка дума, която те наскърбява, всяка пречка в работата и служението ти, която би предизвикала в теб чувство на досада, страх или объркване, всяка твоя немощ или неспособност, нека бъдат помазани с този елей.

Помни, че несполуките, скърбите и изпитанията са Божие наставление. Всяко жило ще се притъпи, ако се научиш да виждаш във всичко, което те докосва - Мен. Затова, скрий дълбоко в себе си тези Слова, които днес ти открих. От Мен беше това. Защото това не са празни думи. За теб това е твоят живот.


С обич,
Бог - твоят Създател

Няма коментари: