сряда, 22 юли 2009 г.

ЗЕМНА И ДУХОВНА ВЛАСТ

ЗЕМНА И ДУХОВНА ВЛАСТ

С каква власт правиш тези неща и кой Ти е дал тази власт?
Матей 21:23

Последната седмица от земния живот на Господ Исус беше изпълнена със спорове с юдейските първенци. Те много искаха да разберат откъде Той има властта да върши забележителните Си дела.

Че Исус има власт, беше очевидно. Никой не го оспорваше. Въпросът беше какъв е нейният произход. Юдеите щяха да бъдат много щастливи да докажат, че тя Му беше дадена от Веелзевул, началника на бесовете. Затова Исус не им даде ясен отговор кой Му е дал власт. Защото знаеше, че не Го питат от стремеж да разберат истината, а за да намерят за какво да се хванат.

Има една дълбока несъвместимост между привидната религиозност и истинската вяра. Това са неща, които взаимно се отричат. Религиозността се бори да запази своята власт, вярата се пази да не бъде заплетена в кълчищата на лицемерното благочестие. Първата разчита на властта на парите и политиката, втората разчита на духовната сила.

Така става ясно колко неизбежно беше Христос да бъде премахнат от книжниците и фарисеите. Както и колко неизбежно беше Христос да не премахне техните маски и да не извади на показ истинските им грозни лица.
Властта на Духа е единствената законна власт. Това е власт да се побеждават слабостите на човешката природа, да се дава място на истината, да се говорят верни неща, а не измислици, да се вършат полезни дела. Святият Дух дава нужната сила на слабия човек да се справи със себе си и да стори много повече, отколкото природата му позволява. Всичко останало е само театър, карнавал, който прикрива истинската нищета, религиозна шумотевица, предизвикваща отегчение и досада.

Молитва: Святи Душе. лай ни сила да работим за слава на Отца и за спасение на души, поробени от неверие и страсти.

Тема за размисъл: Без духовна власт сме само привидно християни.


Източник: Божи Дар

Няма коментари: