петък, 10 юли 2009 г.

СЪБАРЯНЕ НА КРЕПОСТИ

ВОЮВАНЕ, СЪБАРЯНЕ НА ДУХОВНИ КРЕПОСТИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТОВЕ НА ОБЩЕНИЯ
2 Коринтяни 10:3 – 5

УВОД: Скъпи братя и сестри, ние сме призвани от Господ Исус Христос да бъдем войници в неговата армия, която се управлява не от тояга или камшик, НО ОТ НЕГОВАТА БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ! Армия която има на своя страна не оръжия за убиване на тялото, но оръжия за спасение на душата. – божието слово, божията благодат и БОЖИЯ ДУХ!.................
Като Христови войници – мъже и жени, млади и стари сме призвани от Бога да воюваме с противника на душите ни – сатана и да го победим, защото господ е нашата сила и победа….. не чрез сила, не чрез мощ, но чрез Духът ми казва Господ…….. Ап.Павел в Ефесяни 6:12 ни казва…. Нашата борба не е срещу плът и кръв…. Но срещу духовните сили на нечестието…… Не срещу брата и сестрата, но срещу духовете на злото.
В нашия път небето, дявола поставя различни бариери, които са като крепости за да събори, отчае и върне назад от Божията благодат. НО ТИ И АЗ, ПРИЗВАНИ СМЕ ОТ БОГА ДА ВОЮВАМЕ И ДА СЪБОРИМ ВСЯКА САТАНИНСКА КРЕПОСТ В НАШИЯ ДУХОВЕН ПЪТ ЗА ДА ВИДИМ СЛАНАТА ГОСПОДНА В НЕГОВОТО ВЕЧНО ЦАРСТВО.
Дявола поставя много различни крепости пред нас за да се препънем и паднем, но ние ще се спрем само на няколко крепости, които сме длъжни да превземем и съборим от нашия път към небето:

И З Л О Ж Е Н И Е

І. Крепостта – ГОРДОСТ! Или Непослушание! Води
след себе си отпадане от божията благодат!
Някой може да каже – благодаря на Господа, че аз не съм горделив човек – нямам злато, имот, богатство с което да се хваля и гордея…. Ти може да нямаш материални богатства, може да си беден, гладен, бос и пак да имаш крепостта Гордост в твоя ум и живот…. Кр.разм…Аз зная повече, разбирам повече, мога повече, по добър съм, когато не поздравяваш, не приемаш, не подаваш ръка, не се молиш --- това е непослушание на Божието слово и това е гордост… Словото ни предупреждава – І.Петр.5:5… Бог на горделивите се противи…. Гордостта е от дявола и тя води към падение…
ПРИМЕР:…І.Царе 15гл…. Господ отхвърли цар Саул, защото той отхвърли неговото слово… не се покори, беше непослушен и изгуби царството си….кр.разм…
ПРИМЕР:.. Фарисея и бирника…. Не съм като този бирник …. Оценка за себе си че е по добър …ГОРДОСТ!
Отиде си неоправдан …. Тази крепост може да ни погуби, НО НИЕ ТРЯБВА ДА Я СЪБОРИМ И ПРЕВЗЕМЕМ! За да живеем в пълнотата на божията благодат и да видим делата на божията милост….

ІІ. Крепостта - ОМРАЗА - ВОДИ СЛЕД СЕБЕ СИ
СМЪРТ!
Някои мислят, че само когато направят нещо лошо на брата и сестрата, когото ги оскърбяват, нараняват, когато говорят против тях – тогава те имат омраза един към друг.
Омразата е не само в лошите чувства и постъпки, но и тогава когато не можем да се примирим, да приемем и да отдадем заслужената почит, уважение и признателност на другите в Господа Исуса Христа.
НАПРИМЕР:
Някой пее по добре от тебе – ако казваш ..Благословен да бъде господ че даде на брата или сестрата този талант – ти ги обичаш и отдаваш заслужената почит заради господ, но ако казваш – остави го, той само си дере гърлото, няма благодат, той празен – пред тебе има издигната крепост ОМРАЗА… Състояние в което казваме обичам брата, но не искам да имам нищо общо с него, не мразя брата, но не искам да общувам с него, ако имаме такива мисли, ние сме завладяни от тази крепост ОМРАЗА в нас няма вечен живот и ни сме станали човекоубийци…І.Йн.3:15…
Ако ние имаме крепостта ЛЮБОВ значи имаме Христа и имаме живот….

ІІІ. Крепостта - ЗАВИСТ – Тя води след себе си
предателство!
Когато пред някой се издигне тази крепост ЗАВИСТ, той нищо не признава – ни пастир, дякон, дух.съвет, стари, млади или църква, той е готов със цената на всичко да постигне своята цел. Най любящия брат или сестра може да превърне в най омразните, най духовния в най плътския, най добрия в най лошия. Готов е да пожертва всеки за да постигне своята цел и амбиция….
ПРЕМЕР: говори добре неща за някого….. след известно време говори лоши неща…. Живее в крепостта ЗАВИСТ.
Мат. 27:17… Пилат каза… Кого искате да ви пусна, Варава или Исуса наречен помазаник, защото знаеше че от завист го предават….
ПРИМЕР: Белите и черните лебеди…..да станат черни…..


ІV. Крепостта – ДЕНОМИНАЦИОНАЛНОСТ – води
след себе си Разделение!
Когато пред някого се издигне тази крепост той започва да вижда само името на неговата църква – тя е добрата, духовната, способната, живата….т.н…другите църкви са лошите, плътските, без спасение – там не ходим…….
Тази крепост разделя брат от брата, църква от църква и силата на вярващия ослабва…. Тази крепост държи Исуса вън от църквата.
ПРИМЕРА ЗА ЧЕРНИЯ НЕГЪР НЕ ДОПУСНАТ В ЦЪРКВАТА НА БЕЛИТЕ – ХРИСТОС ГЛЕДА НА СЪРЦЕ!

Христос ни призова като верни негови последователи и войници на неговата армия – съборете крепостите на сатана и издигнете знамето на божията победа и прославете Бога с душите които принадлежат на Него!

Тези крепости се събарят и превземат само чрез Словото на Живия Бог --- изкушенията на Христос в пустинята. Той каза … ПИСАНО Е!
Когато словото намери добра почва в нашите сърца той така ще ни промени, и ние ще бъдем силни и сатанинските крепости ще бъдат съборени.

НИЕ СМЕ ПРИЗВАНИ НЕ САМО ДА ВОЮВАМЕ И ДА СЪБОРИМ КРЕПОСТИТЕ НА САТАНА, НО И ДА СТРОИМ МОСТОВЕ НА ОБЩЕНИЕ за да бъдем единни, силни и победители. Ако останем само на това ниво и не изграждаме мостове на общение ние скоро ще бъдем лесна плячка на дявола, но бог иска ние да бъдем победители, и за да бъдем ние трябва да строим мостове на общение. Това общение трябва да бъде не на думи а на дела, на практика. ТОВА СТАВА ЧРЕЗ:

1. Мост наречен – СЪБИРАНЕ В ХРАМА!
Деяния 2:42,46… И всеки ден прекарваха единодушно в храма в общение ---- Не по домове, групи … но в храма….

2. Мост наречен – ПОСРЕЩАНЕ НА
МАТЕРИАЛНИТЕ НУЖДИ
Деяния 4:35 … Всеки продаваше това което имаше и го донасяха при нозете на апостолите и се даваше на всеки според нуждата им….. Помагаха, даваха …..

3. Мост наречен – ОБЩИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
4. Мост наречен – ОБЩИ ХВАЛЕНИЯ
5. Мост наречен – ОБЩИ СВИДЕТЕЛСТВА
6. мост наречен – ОБЩИ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ И СЕМИНАРИ
7. Мост наречен – ПОСЕЩАВАНЕ И КОНТАКТУВАНЕ ВЗАИМНО

Имаме ли тези мостове на общение помежду си?
Ако искаме да преживеем мощни божии благословения и души да се спасяват – НИЕ ТРЯБВА ДА ВОЮВАМЕ, ДА СЪБИРИМ КРЕПОСТИ И ДА СТРОИМ МОСТОВЕ НА ОБЩЕНИЕ!

Ямбол, 19.03.2009г. ОБЦ „Шалом”
Пастор Иван Георгиев

Няма коментари: