събота, 25 юли 2009 г.

ПРИЯТЕЛИТЕ СЕ ПОЗНАВАТ

ПРИЯТЕЛИТЕ СЕ ПОЗНАВАТ

Симоне Йонов, обичаш ли Ме?
Йоан 21:16

Странен е този разговор между възкръсналия Христос и Симон Петър! Въпросът, който Исус би трябвало да зададе на Своя ученик, е: "Петре, защо се отрече три пъти от Мене? Не те ли е срам?" Всеки би го задал. Още повече, че сам Христос беше казал: "Всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Моя Отец" (Мат. 10:33).

Странно е поведението и на Петър. Вместо да потъне в земята от срам, когато видя Исус, той се хвърли във водата, за да стигне до Него час по-скоро. Вместо да се извини, той мълчеше. Вместо да наведе глава, той заяви, че обича Исус, и то добави, че Исус знаел, че Го обича.

Тази липса на логика може да ни подведе. Това не беше разговор между началник и подчинен или между съдружници, които са подписвали договор. Това беше разговор между приятели. Между личности, които се познават и няма защо да говорят излишни приказки. Исус знаеше душата на Своя ученик. Петър знаеше великодушието на своя Учител. Исус знаеше защо Петър се е уплашил и се е отрекъл. Петър знаеше защо Исус му прощава.

Всичко е ясно на нашия Господ! Няма душа, която може да Го измами или подведе. Няма тайна, която да Му се изплъзне от очите.

Въпросът е ясно ли ни е на нас в Кого вярваме. Вярваме ли, че Той ни познава? Вярваме ли, че Той може да ни промени вътрешно така, щото да станем годни да вършим волята Му? Обичаме ли Го достатъчно, за да сме готови на всичко и да Му се доверим напълно, без никакво съмнение? Готови ли сме да Го последваме там, където иска да ни заведе и да направим онова, което желае?

Молитва: Господи Исусе, разкривай ни духовните тайни, които са недостъпни за плътския разум, но видими за очите на вярата.

Тема за размисъл: Колкото повече опознаваме Христос, толкова повече се утвърждава вярата ни.


Източник: Божи Дар

Няма коментари: