петък, 10 юли 2009 г.

ДВА ПРИНЦИПА В ЖИВОТА

Римл. 8:5 – 11

Словото божие ни разкрива два вида живот на човека.І. Първи принцип – ЖИВОТ В КОЙТО ГОСПОДАР Е ГРЕХОВНОТО ЕСТЕСТВО!

….единствения закон в живота на хората с този принцип е – ЖЕЛАНИЕТО ДА УГАЖДАТ НА СЕБЕ СИ.

В техния живот надмощие има:

1. Страст

2. Похот

3. Гордост – фарисея и бирника

4. Себелюбие – богаташа и бедния Лазар

Живота на тези хора е пълен с неща и дела, които удовлетворяват плътските желания, но не и Христовата воля ---- кратко размишление…


ІІ. Втория принцип – ЖИВОТ В КОЙТО ГОСПОДАР Е БОЖИЯТ ДУХ!

…живота на такъв човек не се различава от живота на Господ Исус Христос. Христос изпълва неговия живот, във всяко дело,деяние,мисли, чувство, говорене..т.н.. се отразява Христовото присъствие. В такъв живот човек:

1. Няма свой ум – но има Христовия ум.

2. Няма своя воля – но има Христовата воля.

3. Няма свой закон – но има закона на Христовата любов.

4. Няма свои чувство – но се управлява от Божия дух.

5. Няма своя цел – но целта е да се разширява Божието царство.

Тези два принципа са противоположни един на друг. Живота в който господар е греховното естество прави човека грешен и то води към смърт, защото заплатата на греха е смърт. В такъв човек няма бъдеще, той върви все по-далече и по-далече от Бога и неговата воля. В такъв живот на първо място стоят делата на плътта –

Гал. 5:19-21

А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.

Живота в който господар е Божия дух – център на живота е Христос, целта е божията воля, и живота човек всеки ден прилича все повече и повече на Христовия живот. В такъв живот се проявяват делата на Духа –

Гал. 5:22-23

А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.

Човека управляван от Божия дух се намира в пътя на вечния живот и той ходи в него докле премине от този свят.


Кой е принципът в твоя живот?

1. Греховното естество или

2. Божия дух те управляваОБЦ „Шалом” – Ямбол

Пастор Иван Георгиев

Няма коментари: