петък, 17 юли 2009 г.

КОГАТО БОГ ИСКА


Не е ли Този човекът, Когото искат да убият!
Йоан 7:25


Някои от Ерусалимските жители се учудиха, че виждат Исус да ходи по улиците на града и да разговаря с хората. Те знаеха, че народните старейшини искат да Го убият. Това, че Исус продължаваше да е жив, ги караше да се чудят какво става.

В много моменти от историята нещата са изглеждали така, сякаш няма никакъв проблем християнството да бъде изтрито от лицето на земята. По време на големите гонения в първите векове римските власти са проявявали голяма жестокост спрямо християните и всеки би могъл да си помисли, че всичко е свършено и че това учение няма да просъществува дълго. Така е било и по времето на Волтер, който се е заканвал да унищожи делото, започнато от дванайсет неуки галилейски рибари. Така беше при комунизма, когато властите се заканваха до 1980 г. християнството да бъде унищожено и редица български градове се обявяваха за напълно атеистични.
Да, но християнството продължава да съществува и да се разпространява, докато нито от римските императори, нито от Волтер, нито от комунизма има следа.

Юдейските първенци искаха да убият Исус, но това не зависеше от техните желания. "Искаха да Го хванат, но никой не сложи ръка на Него, защото часът Му още не беше дошъл" (Йн.7:30). Смъртта на Христос щеше да настъпи тогава, когато дойде точният момент, а не когато юдеите искат. И това нямаше да бъде нелепа смърт, а жертвоприношение за греховете на света.

Божият часовник е най-точният. Той отчита правилното време. Човешките часовници или много бързат, или много изостават. Това, което Бог иска, се случва, и то точно тогава, когато трябва и точно така, както Бог иска.

Молитва: Всемогъщи Господарю, отваряй уши и сърца за Своето слово и докосвай хората, които робуват на неверието, за да излитат радостта на спасението.

Тема за размисъл: Който иска да убие Христос, убива собствената си душа.Източник: Божи Дар

Няма коментари: