четвъртък, 9 юли 2009 г.

ЗАСЛУГИ И ГРЕШКИ


И тъй, ти защо съдиш брат си? А пък ти защо презираш брат си?
Римляни 14:10

Джон Д. Рокфелер, изградил империята Стандард ойл, имал строги изисквания към своите служители. Един ден един от тях направил грешка, заради която компанията изгубила два милиона долара. Това веднага се разчуло из коридорите на администрацията и всички се спотайвали в очакване да видят каква ще е реакцията на Рокфелер. Един от служителите трябвало да отиде до кабинета му. Когато влязъл, Рокфелер го запитал дали е чул за изгубените милиони. "Да, чух", отговорил служителят и зачакал да види как ще избухне гнева му. Рокфелер казал с неочаквано спокоен глас: "Знаеш ли, седях на това бюро и прегледах записките си за поведението на човека, който причини тая щета. Открих, че той няколко пъти е правил така, че ни е докарвал големи печалби, които многократно превишават тия два изгубени милиона. Затова аз мисля, че можем да му простим."

Лесно се пресмята какви са загубите от грешките на другите хора. Спомняме си всяка стотинка, която те са прахосали. Можем да говорим дълго колко са лекомислени и как с поведението си са причинили големи щети. Можем да възстановим всяка тяхна дума, с която са ни наранили и да не я забравяме с десетилетия.

Защо ли паметта ни изневерява, когато трябва да си припомним техните добри дела? Има такива и трябва да сме силно предубедени, за да ги отречем. Нашите приятели са направили хубави неща, от които сме спечелили и ние. Може би са ни помогнали в беда, може би са ни довели до кръста, където сме намерили мир и надежда. Не бива да забравяме техните заслуги, техния принос за Царството, техните жертви. Нищо, че са сгрешили в даден момент. Не е наша работа да раздаваме присъди.

Молитва: Боже, освети отношенията ни с нашите ближни, очисти ги от страстите на личните интереси и ги издигни до висотата на небесните ценности.

Тема за размисъл: Както оценяваме другите, така и ние ще бъдем оценявани.

Източник: Божи Дар

Няма коментари: