вторник, 7 юли 2009 г.

ПРИЗОВАН ДА ПОБЕДИШ


Ти си роден на тази земя с определена цел и съдба. Ти си толкова уникален! Толкова индивидуален и неповторим! Няма никой друг като теб. Ти си прекрасен дар на тази земя. И имаш само един живот, за който ти самият правиш избор - как да бъде изживян.

Ти избираш, дали да се радваш на нещата около теб, или да се оплакваш. Ти решаваш, дали ще останеш в миналото и ще съжаляваш за свои пропуски и грешки, или ще се поучаваш от тях и ще продължаваш напред с вдигната глава. От теб зависи, дали ще се тревожиш за бъдещето, или ще се довериш на Бог, че Той има бъдеще и надежда за теб. Самият ти си този, който избираш да вярваш на лъжите на дявола или се хващаш за истините, написани в Библията, дори още да не си видял всички от тях, изпълнени реално в живота ти.

Да, животът е труден и пълен с неизвестни. Често идват буря след буря, разочарование след разочарование. Може би много пъти си полетявал, но нараняване от близък човек сякаш е отрязвало крилете ти, и ти си падал съкрушен и обезнадежден. Може би си давал толкова много от себе си, а в замяна си получавал само разочарования и непризнателност. Може би си правил толкова добрини, които сякаш остават незабелязани и си се питал дали си струва да продължаваш да правиш добро. Може би си вярвал в успеха си и идва някой друг, който отмъква мечтаното и ти оставаш празен и ограбен.

Но искам да ти напомня нещо, приятелю: Ти си призован да побеждаваш. Ти си победител, защото по-велик е Този, Който е в теб, отколкото този, който е в света. Ти си Божий воин, който има важна и отговорна мисия – да воюва докрай. Знаеш, че борбата ни не е срещу плът и кръв, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. И затова не си позволявай да униваш или да се предаваш. Не вярвай на лъжите на този, който ти нашепва, че си неспособен и няма да успееш. Довери се на Бог, Който ти е дал непобедимо всеоръжие, за да победиш над всичко и да устоиш. Повярвай в Неговите обещания. Полети отново и се издигни над планините на обстоятелствата. Дори крилете ти да са били наранени, Исус е способен да ги възстанови и да ти даде сили.

Затова си призован на тази земя, не го забравяй! Призован си да полетиш отново! Призован си да победиш! Призован си за съдбата, която Бог има за теб. Не я изпускай. Не позволявай на никой да ограбва мечтите ти. В името на Исус разчупи всяка окова, която стяга душата ти и продължи напред.

Не забравяй никога твоя призив. Ти си призован да победиш и дори, да бъдеш повече от победител!


Юлия от "Шалом", Ловеч

Няма коментари: