петък, 10 юли 2009 г.

В РАННИТЕ ВРЕМЕНА

ЦЪРКВАТА В РАННИТЕ ВРЕМЕНА
ЕФЕСЯНИТЕ 5:15-21

УВОД: Ап.Павел показва ярката и видима разлика между светските събирания и събиранията на вярващите. В светските събирания винаги присъства чашата и напиването с алкохол. Един проповедник проповядвайки на тема – “Изпълвайте се със Духа” – неочаквано започнал своята проповед с думите:

…Човека има нужда да бъде пълнен със нещо…

Светския човек вижда своето щастие в това да бъде пълен със вино и светски удоволствия – тогава той е радостен, щастлив, приказлив и често казва – намирам се на седмото небе. Християнина намира своето щастии и радост в това да бъде пълен със Духът. Чрез този пасаж можем да видим какви са били християнските събрания в онези ранни времена…


И З Л О Ж Е Н И Е


І. Раннохристианската църква беше - ПЕЕЩА ЦЪРКВА!

Църквата е пеела химни, псалми, славословия, духовни песни.

Църквата е излъчвала радост, която е принуждавала хората да пеят….. Всичко с радост, дръзновение от цяло сърце…..

Всички участват – мъже и жени, млади и стари, служители и миряни ….. Всичко са правили от цяло сърце….


ІІ. Раннохристиянската църква беше – БЛАГОДАРЯЩА ЦЪРКВА!

Хората инстинктивно са благодаряли за всичко – всякога и на всякъде. Ранната църква е била благодаряща църква защоно нейните членове са били поразени от факта, че Божията любов е слязла над тях за да ги спаси …

Колко по добри има от нас, талантливи, послушни, могат да направят моного по добри неща от нас…но…Бог избра нас!!!

И ранната църква е осъзнавала това и винаги и била благодарна.

Един проповедник веднъж е изказал една странна мисъл, че християнина може да благодари и за АДА – мястото на осъдените, на огън и плач и скърцане със зъби – защоно ада напомня на християнина да ходи в пътя на покорноста и Божията правда. Църквата е благодарна защото осъзнава че се намира в Божията ръка..


ІІІ. В ранната църква вярващите – ИМАХА ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ ЕДИН КЪМ ДРУГ.

Ап.Павел вижда причината за почитането и уважението един към друг. Това не се крие в техните дарби и заложености, нито във тяхната заангажираност в църквата, НО те са виждали един в друг

не като представители на различни етноси, професии или социални групи, а са виждали във всеки един ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС и затова във всеки са виждали достойнство да бъде почитан и уважаван….

Какво виждаме ние в брата и сестрата?.......


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Какви са събранията на църквата на 21 век?

На края нека запомним:

  1. В ранната църква – църквата е била пееща църква.
  2. В ранната църква – църквата е била благодаряща.
  3. В ранната църква – църквата е имала почит и уважение един към друг.

08 февруари 2009 г.

Гр. Ямбол

Пастор Иван Георгиев – Обединена Божия църква “Шалом”

Няма коментари: