вторник, 7 юли 2009 г.

НЕ СЕ СТРАХУВАЙ!

Много често в Библията, когато ситуацията става напрегната, на сцената се появява някой, който изрича думите "Не се страхувай." Това, което открих като много интересно, четейки тези Библейски разкази е, че който и да е този 'някой', той не казва: "Няма нищо страшно.", а: "Не се страхувайте!," въпреки че опасността е съвсем реална. Реалните заплахи са налице. Реалните атаки се приближават. Реалният живот е изложен на риск. Това не е като да кажеш на децата си:"Хайде, деца, сега обратно в леглата си, защото тук има чудовища. В тези Библейски истории "чудовищата", са много реални, каквито те могат да бъдат и в момента в твоя живот.

Така че, щом опасността е реална, защо Бог би изпратил ангелите Си или други лица да кажат на хората, "Не се страхувайте!"? Причината е, че колкото е реална пасността, също толкова реален е и Бог. Както някой е казал: "Не казвай на Бог колко силна е бурята, а кажи на бурята колко силен е твоят Бог."

В "Неемия" гл. 4, когато той и неговите хора са изправени срещу атаки с опасност за живота, Неемия заявява:

"Не се бойте от тях; Помнете великия и страшния Господ ... " (Неем.4:14а).

Ако погледнем на заплахите, които са били отправяни срещу Неемия и неговите хора, ще видим, че Неемия не се опитва да омаловажи опасността или да се покаже по-голям от нея, или пък да каже, че ... тя въобще не съществува, както не съществуват и 'приказните чудовища в килера'.

Той иска да им обърне внимание, така че те да си спомнят най-напред за Бог - за Този, Който ги е призовал към това начинание. Но когато четем историята, ще видим, че положението изглежда безнадежно - и то наистина било безнадеждно. Когато тези, които са се противопоставили на поправянето на стените около Йерусалим, чуват, че работата напредва и че проломите се затварят, "... те много се разгневиха; и всички заедно се наговориха да дойдат и да воюват против Йерусалим и да го разрушат." (Неемия 4:8-9)

"Но Юда каза:" Силата на носачите на товари вече отслабна, а пръстта е много; ние не можем да градим стената. А неприятелите ни казаха: 'Няма да усетят, нито да видят, докато дойдем сред тях и ги избием, и спрем работата. И като дойдоха юдеите, които живееха при тях, казаха ни десет пъти ..." (Неемия 4:10-12)

Някъде по средата на тези обезсърчителни времена, когато Неемия трябва да предприеме смели действия, той подбира и също толкова смели думи:

"Затова поставих зад по-ниските места в стената, зад по-изложените места - поставих народа по семействата им с мечовете им, с копията им и с лъковете им. След като разгледах, станах и казах на благородните, на по-първите хора и на останалия народ: "Не бойте се от тях; помнете великия и страшен Господ и се бийте за братятта си, за синовете и дъщерите си, за жените и домовете си."

(Неемия 4:13-14)

Не се страхувай!!!!!

Аз днес не съм тук, за да ти кажа, че няма нищо страшно. Може и да има атаки! Войни се водят по целия свят, а дори и Израел отново под обстрел. За теб, атаката може да се изразява в недостатъчни финансови средства. Здравето ти може да е разклатено. Прелюбодейката, които застрашава брака ти, може да се върне отново на сцената. Но колкото и реални да са тези заплахи, аз искам да ти кажа днес, че Бог е също точно толкова реален. Искам да ти кажа днес още:

"Не се бойте от тях; Помнете великия и страшния Господ и се бийте за братята си, за синовете си и дъщерите си, за жените и домовете си." (Неемия 4:14)

Както е казал Господ на Йосефат:

"Не бойте се нито се плашете от това голямо множество; защото боят не е ваш, а Божий ..." (2. Лет. 20:15)

Както Господ казва на израиляните чрез пророк Исаия:

"Не бой се, защото Аз съм с теб." (Исая 43:5 а)

Както е казал Господ и на Даниил:

"Не бой се, Данииле; защото от първия ден, откакто ти преклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти бяха послушани и аз дойдох поради думите ти."

(Даниил 10:12)

Не се страхувай! Помни Господа, Който е велик и страховит! Положи доверието си на Него!

Отче, благодаря ти за обещанието да не ме оставиш, нито пък да ме изоставиш. Помогни ми да си спомня и днес за Теб, така че да не се страхувам!

В Исусовото име! Амин!

Автор: Eric Elder


Източник: Божи Дар Християнски портал

Няма коментари: