вторник, 7 юли 2009 г.

Очистване на духа


Святостта винаги е била необходимо условие за действието на Божествената Сила. Разбира се, понятието святост включва в себе си състояние на чистота. Чистота духовна, нравствена и телесна. Светът познава учението на гностицизма: хората, наричайки себе си християни, твърдели, че главното е очистването на духа, а чистотата на тялото може и да се пренебрегне. И пренебрегвайки я, правели грехове, считайки, че плътта затова съществува, за да получава греховно наслаждение. Но това съвсем не е така. И, изхождайки от библейското учение, еднозначно можем да кажем, че очистването е действие на Бога по отношение на Неговата църква. Той иска да я види свята и непорочна. Апостол Павел призовава към църквите: "Очистете се!", за това говори и ап. Яков. Трябва да признаем, че днес това е много необходимо за Църквата, която живее в последните времена. Множеството новоповярвали носят със себе си греховното, от което трябва да се освобождаваме. Греховните навици, делата на тъмнината, продължават да се лепят по всеки от нас, опитвайки се да ни завлекат в блатото на греховните страсти. На нас предстои да противостоим на това. Да унищожим и изкореним всяко плътско начало в нас. Трудът на Господа - това е очистването на църквата и то е и наш труд. Та нали, ако ние сме получили прощение на греховете си, то това не значи, че сме избавени от изкушения и застраховани от съгрешаване. Няма смисъл да се надяваме, че животът на християните ще е безгрижен и лишен от трудности. И затова в царството за възхищение са тези, които влагат усилие. Очистването, направено от Бога, е необходимо, за да може църквата да слави Бога, изпълнявайки Неговия замисъл и участвайки в Небесното царство.
Колкото и да е странно, очистването на цялата църква Той извършва чрез очистването на всеки неин член. Очиствайки се, ние очистваме църквата. Посланието на Йоан ни говори, че когато ходим в света, общуваме помежду си, кръвта на Исус Христос ни очиства от всеки грях. Ходенето в света - това е общуването с християни, откритост, истина. В това общуване, с помощта на благочестивите ни приятели Господ ни очиства и ни помага да побеждаваме изкушенията и да побеждаваме делата на тъмнината и плътта. Изобличавайки духа ни, Господ ни води към покаяние и изповядване на греховете, именно това е победата на очистването, понеже грехът е силен и има власт над нас само тогава, когато е скрит, когато е в тъмнина. "...знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист." В желанието си да ходим в чистота, святост и светлина пред Бога, ние получаваме обещание за нас, за нашата църква, обещание да видим чудеса. Пряка заповед за нас е написана в 1 Сол. 4:1-8

" 1 Впрочем, братя, молим и увещаваме ви в Господа Исуса, щото, както сте научили от нас, как трябва да се обхождате и да угождавате на Бога, (както и се обхождате), така да преуспявате повече и повече.

2 Защото знаете, какви поръчки ви дадохме от името на Господа Исуса.

3 Понеже това е Божията воля - вашето освещение: да се въздържате от блудство;

4 да знае всеки от вас, как да държи своя съсъд със светост и почест,

5 не в страстна похот, както и езичниците, които не знаят Бога;

6 и да не престъпва никой, та да поврежда брата си в това нещо; защото за всичко това Бог е мъздовъздател, както ви и от по-напред явихме и уверихме.

7 Защото Бог не ни е призовал на нечистота, а на светост.

8 Затуй, който отхвърля това, не отхвърля човека, но Бога. Който ви дава Светия Си Дух."

Нека последваме словото Му, за да изпълняваме в чистота волята на нашия Спасител.

Източник: Божи Дар Християнски портал

Няма коментари: