четвъртък, 16 юли 2009 г.

ЖЕСТОКОСТТА НА ПРАВОВЕРНИТЕ

След това Исус ходеше из Галилия; Той не искаше да ходи из Юдея, защото юдеите искаха да Го убият.
Йоан 7:1
Както знаем от историята, юдеите са били по-правоверни в религиозно отношение от галилеяните. Юдеите са били горди с това, че най-добре са запазили вярата на своите деди и са презирали галилеяните и особено самаряните за тяхната измяна на националната кауза.
Опасно е да се ходи сред такива хора! Те не си поплюват и са много бързи, когато трябва да се разправят с някой, когото считат за недостатъчно правоверен. Господ Исус знаеше тези особености на характера им и предпочете да се отдалечи от техните предели на по-безопасно място.
Ако попаднете сред много правоверни хора, гледайте да се отдалечите по-бързичко, докато не са ви надушили, че не сте толкова святи като тях и не са хванали камъните. Бъдете сигурни, че те могат да бъдат много жестоки, когато решат да пазят скъпата си религия от такива като вас.
Това не значи, че религията води до жестокост - едно твърдение, което срещаме все по-често в наше време. Ни най-малко. Който е истински вярващ, който истински иска да следва Бога и да живее по Неговата воля, е много, много далеч от жестокостта.
Всеки примитивен човек се нуждае от някакво оправда¬ние за своята жестокост и религията е извънредно удобна за тая цел. Скрил се зад правилно говорене и външна ритуалност, той има прекрасен повод да удря ония, които наистина вярват и служат. Прави го от позицията на защитник на правата вяра. А те, горките, понеже не искат да се саморекламират, стават чудесна мишена за стрелбата му. Щом на Божия Син посегнаха, как няма да посегнат и на Неговите верни?
Молитва: Отче, дай вяра и покорство на Своите. Дай да не гледаме на тоя свят и на неговото мнение, а само на Тебе и на волята Ти.
Тема за размисъл: Религиозност и святост могат да бъдат безкрайно далечни.


Източник: Божи Дар

Няма коментари: