петък, 10 юли 2009 г.

Сауловци

І.ЦАРЕ 15:10-11


Кой беше Саул: Висок, внушителен мъж, в сянката и походката ме имаше нещо, което караше хората да му имат доверие.
Няколко важни неща, които може да извлечем от живота на Саул:

І. ВЪЗХИЩЕНИЕТО НА ИЗРАЕЛТЯНИТЕ ОТ ЦАР САУЛ. 1 Царе 9гл., 1 Царе 15:17

ІІ. ПАДЕНИЕТО НА САУЛ -:

1. Своеволие – І.Царе 15:23 – грубо нарушаване на принципите, няма дух на слуга а на господар, не желание ада издига други хора, гневливост, нетърпение – кратко размишление…….
2. Страх от човека – І.Царе 15:24 – да запази приятелство, благоволение, защита от човека – кратко размишление.
3. Гордост – І.Царе 15:12 – издигна си паметник – авторитет, свое име – кратко размишление за своето аз…..
4. Непокорност – І.Царе 15:19-22 – не слушане на Божия глас - божието слово

ІІІ. ВОДЕНИ ОТ САУЛОВИЯ СИНДРОМ

1. Отделяне и изолация – не желание за помагане и работа със другите.
2. Чувство за собственост – искане на собствено служение, работа и място в църквата ….
3. Критичен и осъдителен дух – когато се раздели с някого или е оскърбен от някого започва да го критикува, злословя, осъжда……
4. Нетърпение – не приемане на това, което другите правят или предлагат…..
5. Липса на лоялност – когато не е съгласен с някого, в сърцето си го мрази и пред други в негово отсъствие го критикува…..
6. Неблагодарност – обръщат внимание на това, което трябва да се направи за тях, а не на това което те трябва да направят или вече е направено.

ІV. РЕЗУЛТАТА ОТ ТОЗИ СИНДРОМ

1. Неодобрение от Божия страна – І.Царе 13:13-14 – Бог не утвърждава служенето или работата на онези който има тези неща в живота си.


Пастор Иван Георигиев
Църква “Шалом” – Ямбол

Няма коментари: