вторник, 7 юли 2009 г.

КАКВО Е НОВОРОЖДЕНИЕТО И КАК ДА ГО ПРЕЖИВЕЕМ ?

Това поучение е изключително важно за всяка душа. Просто е, но е основно и жизненоважно, за да се разбере и приложи.
Моля се, докато четете тази книга, Святият Дух да отвори уши във вас и да чуете в сърцата си любящия глас на Небесния ни Баща.

САМО РАЗБРАНАТА И ПРИЛОЖЕНА ИСТИНА НИ ОСВОБОЖДАВА

„... ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.”
Йоан 8:32

Това е поучение, не е проповед. Поучението е толкова важно, защото Исус каза, че ще познаете (разберете) истината и истината, която познавате и разбирате, ще ви направи свободни, доколкото я познавате и разбирате. Голяма част от проблемите ни идват от неразбиране на истините на Божието Слово, защото неразбраната истина не те освобождава. Истината, която разбираме и прилагаме, ни освобождава. Доколкото има заблуда в нас, дотолкова има място за дявола да действа. Заблудата е тъмнина, а истината е светлина.
Затова приемайте Библейските истини и ги прилагайте на практика.

ИМА ЛИ ДЯДО ГОСПОД?

Господ няма внуци. Той не е дядо Господ. Той е Баща. Не можеш чрез майка си или баба си да отидеш при Господа. Не можеш да кажеш: „Моята баба е вярваща, затова аз ще бъда спасен.” Не, не става така. Ти или си син/дъщеря на Бога и си спасен, или не си спасен. При Господа няма внуци, а само деца. Трябва лично да бъдеш роден от Бога, за да влезеш в Царството Му и да бъдеш спасен. Той трябва да стане твой Баща и ти Негово дете. Друг начин няма.

ТАТКО ИСУСЕ

Исус е казал: „Аз съм пътя, истината и живота. Никой не може да дойде при Тате, освен чрез Мен.”Йoан 14:6

Исус не ни е Татко. Той по-скоро ни е брат и ние сме Негови братя. Той е първороден между многото братя. Неговият Баща е и наш Баща. Исус казва: „Аз съм пътя, по който вие трябва да вървите, за да стигнете до Отец.” Исус не е нашата цел. Той е Посредникът между нас и Татко Бог. Отец е целта, но Исус е единствения път.

СИРАЦИ

Днес светът ходи като сирак и хората живеят като сираци - без баща. Аз съм живял без баща. Въпреки че съм имал баща, съм го виждал много рядко. Слушах едно поучение от Дерек Принс, в което той казва: „Семейство без баща - не е семейство. Няма семейство без баща”, т.е. аз не съм имал семейство в истинския смисъл на думата и някои от вас също не са имали семейство, защото не са имали бащи. Дерек Принс казва още: „Човек, който е отраснал без баща, е неуверен в себе си, несигурен, защото не е имал някой, който да го подкрепя.”
Като дете излизах на игра и тъй като нямах тате, който да ме защити, по-големите ме тормозеха и биеха. Връщах се в къщи и какво? Да кажа на майка си ли? Какво ще направи майка ми? Задържах болката в себе си, чувствах се беззащитен и несигурен в себе си. Това сложи отпечатък върху останалите области на живота ми и особено върху взаимоотношенията ми с хората.
Бащата е не само закрила, но и пример и учител за сина си. Искаш да ремонтираш нещо, но не можеш да се справиш – не си имал баща да ти покаже и научи. Тези, които са имали бащи, в повечето случаи са имали възможност да се научат, защото са могли да видят или попитат баща си как го прави. Могли са да поискат помощ и да я получат. Тези, които не са имали бащи, са били лишени от тази възможност. Тези, които са имали бащи, знаят как да се държат като мъже. Те са имали пример. Ако си живял само с мама или баба, не си имал пример и не знаеш дори като мъж да се държиш. Има хора, които са вътрешно осакатени.
Днес човекът прилича на дете без баща. Хората живеят като сираци. Чувстват се несигурни в себе си. Не знаят от къде идват и накъде отиват. Като че светът е пълен със случайности и не знаят каква е причината за тяхното съществувание. Не знаят дали някой се интересува от тях, нито пък дали някой ще ги защити и помогне. Всеки човек се нуждае от Баща. Добрата вест е, че не сме случайност, а творение на един любящ Бог. Загрижен е за всеки един човек и лично за теб и те чака да се обърнеш към Него и да Го потърсиш. Той иска да бьде твой Баща и ти негово дете.


ЕДНА РАЗЛИКА МЕЖДУ БОЖИЯ СИН, АДАМ И ХРИСТИЯНИНА

Псалм 2:7 „...Ти си мой Син. Аз днес Те родих.”

Божият Син е роден от Бога Отца. Затава е наречен Божи Син. Единствения, който е роден, е Божият Син, наречен е Единородния от Отца. Той е Син, защото е роден от Бога. Той не е сътворен.

Всичко е сътворено чрез Него. Всичко останало на земята Бог го създаде със Своето Слово: Да бъде светлина. Да бъдат рибите. Да бъдат птиците....

Шестият ден от творението е описан в Битие 1:26 „И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие;...”

Господ създаде човека. Значи човекът не беше роден. Адам не е бил роден. Бил е сътворен. И как го направи Господ? Включи ръцете Си в сътворението му, като взе глина и направи една скулптура. Вдъхна в ноздрите й живот и нарече скулптурата Адам, т.е. човек. Значи Адам е бил сътворен, а не роден. Ние като потомци на Адам сме Божие творение, но не и Божии деца. Затова не е правилно да наричаме всички хора Божии чада, а Божии създания.
Знаем от Библията, че Адам съгреши и смъртта влезе в човешкия род чрез греха. Това продължи до обещания Месия - Спасителят, който трябваше да дойде. След като Божият Син умря на кръста, беше погребан, беше възкресен от смъртта, Той се възнесе и седна от дясно на Отца в небесните места.

Всеки, който наистина повярва в Него, се ражда от Бога и става син или дъщеря на Бога. Защо? Защото ние сме в Него и Той е в нас. Ние ставаме едно със Сина на Бог и затова ставаме синове и дъщери. Той е главата, ние сме тялото. Така че ние ставаме част от Сина на Бог и затова сме синове и дъщери. И вече има разлика между Адам и нас. Някои хора казват: „Исус възстанови това, което Адам пропиля.” Но Исус не само възстанови, Той донесе много повече, отколкото Адам е изгубил. Защото Адам не беше син, а ние ставаме синове чрез Исус. Едно е творението, друго е синът.
Има разлика между това - да сътвориш една песен и да родиш дете. Кое повече ще обичаш - песента, която си създал, или децата, които имаш? Децата, разбира се. Обичаме децата повече. Виждате ли, когато станем Божии деца, в резултат на това, че сме родени от Бог, Той става наш Баща. Този въпрос ще го изясня по-нататък.


ВСИЧКИ ХОРА БРАТЯ ЛИ СА?

Тук искам да обърна внимание на един въпрос, който предизвиква объркване. Трябва да разсъждаваме реално. Някои хора казват: „Всички сме братя и сестри, всички сме Божии чада”. Вярно ли е това? Не, не е вярно!
Не всички хора са Божии деца и не всички хора са братя и сестри. Хора, които нямат общ баща, не са братя и сестри. Ако с някого нямаме общ баща, не сме братя и сестри. В църквата, имаме ли един общ баща? Да. Нашият Небесен Баща. Затова сме братя и сестри, защото имаме един общ Баща. Но ако някой не вярва в нашия Баща, не е роден от нашия Баща, можем ли да го наричаме брат или сестра? Той е Божие творение, но не е Божие дете.

ХОРАТА ОТ СВЕТА НАШИ БРАТЯ ЛИ СА?

Хората от този свят, които живеят в греха, не е нужно да ги наричате „деца на дявола” или с други подобни епитети. Има наистина хора, които са чада на дявола, но това не е предмет на настящето ни разискване. И така непокаяните хора от света са създания на Бога, но не са деца на Бога. Бог ги е сътворил. Те са Божии създания, като потомци на Адам, но не са родени от Бога чрез семето на Божието Слово и вяра в Сина на Бога. Затова не можем да ги наречем Божии деца. Бог обаче ги обича и ние подобно на Него трябва да ги обичаме.

ИЗПОВЯДВАЩИТЕ ДРУГИ РЕЛИГИИ НАШИ БРАТЯ ЛИ СА?


Има хора, които наричат вярващите в други религии и богове братя. Те обаче също не могат да ни бъдат братя, след като имат друг бог. Ако богът им се казва Буда, Кришна, Заратустра, вярват в Мохамед или Мария и т.н., не могат да бъдат твои братя. Само вярващите в Исус, който е Единствения Верен Път, като Син на Бога и Господ умрял за греха ни и въкръснал от смъртта, са родени от Бога. Останалите хора са Божии творения, но не са ни братя.

ИСКА ЛИ БОГ ВСИЧКИ ДА СЕ СПАСЯТ?

„ … Бога, нашия Спасител, Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината.” 1 Тим 2:4
„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” Йоан 3:16

Някои хора казват, че Бог спасява само избраните си, т.е. тези, които не е избрал, ще погинат. Но според тези стихове можем да заключим, че Бог е избрал целия свят за спасение. Въпросът не е дали Той ни е избрал за спасение, а дали ние ще изберем Сина Му, за да примем спасението.

ПЪТЯТ Е САМО ЕДИН

„Аз съм Пътя, Истината и Живота!
Никой не може да дойде при Отец, освен чрез Мен!” Йоан 14:6

Исус не казва, че Той е път към Отец, а заявява, че Той е единствиния Път и друг път няма. Всеки друг път води в друга посока, а не към Отца.

Източник: Божи Дар Християнски портал

Няма коментари: