вторник, 28 юли 2009 г.

ЦЕНАТА НЕ СЕ ГУБИ

ЦЕНАТА НЕ СЕ ГУБИ

Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него.
1 Йоан 4:16
Един известен християнски учител започнал семинар за обучение на служители със следното въведение. Той извадил една новичка банкнота от 20 долара и попитал кой иска да я получи. Много ръце се вдигнали. Тогава той взел банкнотата в шепата си и я смачкал. Пооправил я малко и отново запитал кой я иска. Отново се вдигнали много ръце. "Ами какво ще кажете, ако направя това?", попитал говорителят, пуснал банкнотата на пода и започнал да я тъпче с обувките си. Вдигнал я. Банкнотата вече изглеждала много зле, смачкана и изцапана. "Има ли още някой да иска тези 20 долара?", попитал пак той. Пак се вдигнала гора от ръце. "Приятели, това беше един нагледен урок. Каквото и да правя с тази банкнота, тя не си губи стойността и продължава да е 20 долара. Много пъти в живота си и ние биваме мачкани, хвърляни на земята, цапани от калта на живота. Но това не прави нашата стойност в очите на Бога по-малка. Той продължава да ни обича, колкото и да сме тъпкани в тоя свят!", заявил тържествено говорителят.
Това е самата истина. Бог ни го е обещал в Своето истинно и вечно слово. Той не гледа на нашите недостойнства, а вижда в нас децата Си. Можем ли ние да намразим собствените си деца, каквото и да правят? Няма ли да продължим да ги обичаме, ако ги видим смачкани от живота, сгрешили, отчаяни и уплашени? Няма ли да направим всичко възможно, за да им помогнем?
Бог ни обича, защото е любов. Той не може да прави друго, освен да обича. Това е в Неговата природа. На тази любов можем да отговорим по най-добрия начин, като и ние Го възлюбим с цялото си сърце, душа, ум и сила.
Молитва: Любящи Отче. насърчавай ни, когато паднем под товара на своите недостатъци; уверявай ни в това, че нашата стойност винаги остава висока за Тебе.
Тема за размисъл: Не бива да считаме нито други хора, нито себе си за боклуци, щом Христос е платил толкова много за нас.


Източник: Божи Дар

Няма коментари: