сряда, 13 май 2009 г.

Като виното ...


“Моав е бил безгрижен от младостта си, почивал е като вино на дрождите си; не е бил изпразван от съд в съд, не е ходил в плен. Затова вкусът му е останал в него и уханието му не се е променило.” Еремия 48:11

Тук Еремия използва една илюстрация от областта на винарството, за да ни покаже, че един живот в постоянно удобство не води до сила на характера.
Когато виното ферментира в бъчви, дрождите и маята се отлагат като утайка на дъното. Ако виното се остави в това състояние, то се разваля и не става за пиене. Затова трябва да се прелива от буре в буре, за да се отстрани утайката със замърсяванията. Чрез този процес виното развива сила, аромат и цвят.
Моав бил живял живот на ненарушено спокойствие. Той никога не бил преживявал болезнени опитности, като пленичество или депортация. Успешно се бил запазил от трудности, изпитания и лишения. В резултат на това животът му бил станал сив и блудкав. Нямал аромат и вкус.
Това, което важи за виното, разбира се важи и за нас. Ние се нуждаем от смущения, съпротива, трудности и прекъсвания, за да ни освободят от нечистотата и да развият в нас качествата на характера на един изпълнен с Христос живот.
Нашата естествена склонност да се изолираме и защитим от всичко, което по някакъв начин би могло да ни обезпокои. Непрестанно се стремим да свием топло гнезденце. Но Божията воля за нас е животът ни да бъде непрестанна криза, която води до постоянна зависимост от Него. Той непрекъснато ни изгонва от гнезденцето ни.
Когато си изясним какво иска да постигне в живота ни божественият винар, това ни запазва от бунт и неудовлетвореност, и ни учи на покорство и зависимост. Ние се учим да казваме:

Остави на Неговата суверенна власт да решава и да заповядва.
Тогава с удивление ще видиш пътя Му
и колко мъдра и силна е ръката Му.
Далеч, далеч по-високо от твоите мисли е волята Му – ще познаеш,
щом Той завърши делото Си, от което ти ненужно се страхуваш.

петък, 8 май 2009 г.

ЧУВАТЕ ЛИ БОЖИЯ ГЛАС?

Преди много години, преди да бъде изобретен телефона, във времето когато най-бързият метод на комуникации бил телеграфа, който използвал морзовия код, един младеж кандидатствал за работа като радист. Прочитайки обявата във вестника, той отишъл на съответния адрес. Когато пристигнал, влязъл в огромен офис в който кипяло оживление, шум, и наистина се работело на високи обороти. На фона на целия шум и тупурдия се чувал и звука на телеграф.
На бюрото на секретарката имало бележка, която нареждала кандидатите за работа да попълнят съответната молба и да изчакат, докато бъдат повикани в по-вътрешния офис. Младият човек попълнил молбата си и седнал да чака реда си за интервю заедно с още седем други кандидати за работата.
След няколко минути обаче, той изведнъж станал, пресякъл главния офис и директно и уверено влязъл в стаята на шефа.
Останалите кандидати за работата естествено се ококорили, чудейки се какво става. Те започнали да недоволстват и да мърморят помежду си, понеже все още не били чули никаква покана, а изглеждало, че последния ги е прередил. Настанало объркване, но накрая сметнали, че младежа, който според тях така нахално влязъл в стаята на шефа сигурно е направил някаква нелепа грешка и ще бъде дисквалифициран.
След няколко минути обаче, работодателят излязъл от стаята и казал на останалите кандидати за работа: “Господа, благодаря ви затова, че се отзовахте на обявата ни, но работното място току що бе заето.”
Останалите кандидати за работа започнали да роптаят помежду си и един от тях открито казал: “Чакайте малко, не разбирам. Той дойде последен, а ние дори не бяхме интервюирани - дори не ни беше даден шанс да покажем на какво сме способни. А последния кандидат изведнъж най-нахално пререди всички ни, нахълта в офиса Ви и получи работата. Това не е честно!”
На това работодателят отговорил: “Съжалявам, но през цялото време докато вие си седяхте тука по телеграфа се излъчваше следното съобщение на морзов код: ‘Ако разбирате това послание, тогава влизайте направо. Работата е ваша.’ За съжаление никой от вас не го чу и не го разбра… Освен този младеж. Затова работата е негова.”
Ние живеем в един свят, който е изпълнен с напрежение, шум и глъч. Хората са разсеяни и не могат да чуят тихия и тънък глас с който Бог им говори. Какво ще кажете за себе си? Вие
настроени ли сте да чувате Божия глас? Чувате ли неговото послание за живота ви?

неделя, 3 май 2009 г.

Still calls me son - Все още ме нарича "СИН"!

Иво, приятелю, подарявам ти този текст,

защото е благодат нашият Бог да те нарича СИН!

Все още ме нарича "СИН"!

Спомних си името му, вървейки по безбожни пътеки.
Познах срама, който никое негово дете е познало.
Видях болката по лицата на разочарованите,
които са оставили всяка надежда.
Просто бях твърде далеч от дома
и се очудвах всеки път,
когато затворех очите си.

След всичко, което направих,
ще се затича ли към мен?
Ще целуне ли лицето ми?
Дали въобще ще ме погледне?
След мястото, кодето съм бил, ще ме приеме ли обратно?
Аз ще осъзная, че съм го опозорил.
Но ще бъде чудо, ако той все още ме нарича "СИН"!

Нищо не ми остана, което да му донеса.
Оставих гордостта си и насочих сърцето към "дома".
Видях моя дом на хоризонта
и от далече видях моя баща,
гледащ с простителни очи.

След всичко, което направих,
той просто се затича към мен.
Тогава целуна лицето ми
и няма да ме пусне от прегръдката си.
След мястото, където съм бил, той просто ме прие.
Аз не разбирах,
но той ме загърна с дрехата си.
Беше толкова чудесно,
че той все още ме нарича СИН.

Някой ден при последният ми дъх,
ще знам, че дните ми на земята ще са свършили,
и съм преживял последният си час,
ще затворя очите си с възхищение,
и ще чуя ангелите, които пеят:
"Чудна благодат!"

Защото Той ще се затича към мен!
Той ще целуне лицето ми!
Той никога няма да ме остави!
След мястото, където съм бил,
Той ще ме приеме.
И няма да мога да разбера,
как ще ме наметне с дрехата Си.
Ще бъде чудесно,
че Той все още ме нарича СИН!

Чудна благодат - о, сладък звук –
когато Той ме нарича СИН!
Някога бях изгубен, но сега съм приет,
защото Той ме нарича СИН!

събота, 2 май 2009 г.

My Jesus
My Jesus

Which Jesus do you follow?
Which Jesus do you serve?
If Ephesians says to imitate Christ
Then why do you look so much like the world?

Cause my Jesus bled and died
He spent His time with thieves and liars
He loved the poor and accosted the arrogant
So which one do you want to be?

Blessed are the poor in spirit
Or do we pray to be blessed with the wealth of this land
Blessed are they that hunger and thirst for righteousness
Or do we ache for another taste of this world of shifting sand

Cause my Jesus bled and died for my sins
He spent His time with thieves and sluts and liars
He loved the poor and accosted the rich
So which one do you want to be?

Who is this that you follow
This picture of the American dream
If Jesus was here would you walk right by on the other side or fall down and worship at His holy feet

Pretty blue eyes and curly brown hair and a clear complexion
Is how you see Him as He dies for Your sins
But the Word says He was battered and scarred
Or did you miss that part
Sometimes I doubt we'd recognize Him

Cause my Jesus bled and died
He spent His time with thieves and the least of these
He loved the poor and accosted the comfortable
So which one do you want to be?

Cause my Jesus would never be accepted in my church
The blood and dirt on His feet might stain the carpet
But He reaches for the hurting and despises the proud
I think He'd prefer Beale St. to the stained glass crowd
And I know that He can hear me if I cry out loud

I want to be like my Jesus!
I want to be like my Jesus!
I want to be like my Jesus!
I want to be like my Jesus!

Not a posterchild for American prosperity, but like my Jesus
You see I'm tired of living for success and popularity
I want to be like my Jesus but I'm not sure what that means to be like You Jesus
Cause You said to live like You, love like You but then You died for me
Can I be like You Jesus?
I want to be like you Jesus!
I want to be like my Jesus!


Превод: Плами

Моят Исус


Кой Исус следваш?
На кой Исус служиш?
Щом в „Ефесяни” се казва да подражаваме на Исус,
защо приличаш на хората в света?

Защото моят Исус кървеше и умря.
Прекарваше време с крадци и лъжци.
Обичаше бедните и заговаряше надменните.
И така, на кого искаш да приличаш?

Благословени са бедните по дух
или се молим да бъдем богати на тази земя?
Благословени тези, които гладуват и жадуват за правдата
или ожидаме за друго удоволствие в този свят на подвижни пясъци?

Защото моят Исус кървеше и умря.
Прекарваше време с крадци и блудници, и лъжци.
Обичаше бедните и заговаряше бирниците.
И така, на кого искаш да приличаш?

Кое е това, което следваш -
тази картина на Американската мечта?
Ако Исус беше тук, щеше ли да вървиш на отсрещната страна
или щеше да паднеш и да се поклониш в Неговите святи нозе?

С красиви сини очи, чуплива кестенява коса и чист характер
ли Го виждаш като умира за твоите грехове.
Словото казва, че беше пребит и се страхуваше -
или си пропуснал тази част?
Понякога се съмнявам, че Го разпознаваме.

Защото моят Исус кървеше и умря.
Прекарваше време с крадците и най-малките.
Обичаше бедните и обичащите удобство.
И така, на кого искаш да приличаш?

Защото моят Исус не би бил приет в моята църква –
Кръв и праха от нозете Му биха изцапали килима.
Но Той търси наранените и презира гордостта.
Зная Той ще предпочете безлюдна улица, пред тази безмилостна тълпа
и зная, че може да ме чуе когато извикам към Него.

Искам да съм като моят Исус! /4


Не като някой символ на американската мечта, но като моят Исус.
Разбираш, че съм уморен да живея за успех и просперитет.
Искам да бъда като моят Исус, но не съм сигурен, че зная какво означава това –
Защото ти каза да живея като Теб, да обичам като Теб, но накрая умря за мен.

Мога ли да бъда като ,Теб, Исус?
Аз искам да съм като, Теб, Исус!
Аз искам да съм като моят Исус!

Моят Исус


Кой Исус следваш?

На кой Исус служиш?

Щом в „Ефесяни” се казва да подражаваме на Исус,защо приличаш на хората в света?

Защото моят Исус кървеше и умря.

Прекарваше време с крадци и лъжци.

Обичаше бедните и заговаряше надменните.

И така, на кого искаш да приличаш?

Благословени са бедните по дух или се молим да бъдем богати на тази земя?

Благословени тези, които гладуват и жадуват за правдата или ожидаме за друго удоволствие в този свят на подвижни пясъци?

Защото моят Исус кървеше и умря.

Прекарваше време с крадци и блудници, и лъжци.

Обичаше бедните и заговаряше бирниците.

И така, на кого искаш да приличаш?

Кое е това, което следваш - тази картина на Американската мечта?

Ако Исус беше тук, щеше ли да вървиш на отсрещната страна или щеше да паднеш и да се поклониш в Неговите святи нозе?

С красиви сини очи, чуплива кестенява коса и чист характер ли Го виждаш като умира за твоите грехове.

Словото казва, че беше пребит и се страхуваше - или си пропуснал тази част?

Понякога се съмнявам, че Го разпознаваме.

Защото моят Исус кървеше и умря.

Прекарваше време с крадците и най-малките.

Обичаше бедните и обичащите удобство.

И така, на кого искаш да приличаш?

Защото моят Исус не би бил приет в моята църква – Кръв и праха от нозете Му биха изцапали килима.

Но Той търси наранените и презира гордостта.

Зная Той ще предпочете безлюдна улица, пред тази безмилостна тълпа и зная, че може да ме чуе когато извикам към Него.

Искам да съм като моят Исус!

Не като някой символ на американската мечта, но като моят Исус.

Разбираш, че съм уморен да живея за успех и просперитет.

Искам да бъда като моят Исус, но не съм сигурен, че зная какво означава това – Защото ти каза да живея като Теб, да обичам като Теб, но накрая умря за мен.

Мога ли да бъда като ,Теб, Исус?

Аз искам да съм като, Теб, Исус!

Аз искам да съм като моят Исус!Тази статията е превод от песента My Jesus, която е публикувана във следващата статия. Превода е на Плами, за което много и благодаря и е насърчавам да прави още повече такива прекрасни преводи и Бог да е благослови много.