събота, 2 май 2009 г.

Моят Исус


Кой Исус следваш?

На кой Исус служиш?

Щом в „Ефесяни” се казва да подражаваме на Исус,защо приличаш на хората в света?

Защото моят Исус кървеше и умря.

Прекарваше време с крадци и лъжци.

Обичаше бедните и заговаряше надменните.

И така, на кого искаш да приличаш?

Благословени са бедните по дух или се молим да бъдем богати на тази земя?

Благословени тези, които гладуват и жадуват за правдата или ожидаме за друго удоволствие в този свят на подвижни пясъци?

Защото моят Исус кървеше и умря.

Прекарваше време с крадци и блудници, и лъжци.

Обичаше бедните и заговаряше бирниците.

И така, на кого искаш да приличаш?

Кое е това, което следваш - тази картина на Американската мечта?

Ако Исус беше тук, щеше ли да вървиш на отсрещната страна или щеше да паднеш и да се поклониш в Неговите святи нозе?

С красиви сини очи, чуплива кестенява коса и чист характер ли Го виждаш като умира за твоите грехове.

Словото казва, че беше пребит и се страхуваше - или си пропуснал тази част?

Понякога се съмнявам, че Го разпознаваме.

Защото моят Исус кървеше и умря.

Прекарваше време с крадците и най-малките.

Обичаше бедните и обичащите удобство.

И така, на кого искаш да приличаш?

Защото моят Исус не би бил приет в моята църква – Кръв и праха от нозете Му биха изцапали килима.

Но Той търси наранените и презира гордостта.

Зная Той ще предпочете безлюдна улица, пред тази безмилостна тълпа и зная, че може да ме чуе когато извикам към Него.

Искам да съм като моят Исус!

Не като някой символ на американската мечта, но като моят Исус.

Разбираш, че съм уморен да живея за успех и просперитет.

Искам да бъда като моят Исус, но не съм сигурен, че зная какво означава това – Защото ти каза да живея като Теб, да обичам като Теб, но накрая умря за мен.

Мога ли да бъда като ,Теб, Исус?

Аз искам да съм като, Теб, Исус!

Аз искам да съм като моят Исус!Тази статията е превод от песента My Jesus, която е публикувана във следващата статия. Превода е на Плами, за което много и благодаря и е насърчавам да прави още повече такива прекрасни преводи и Бог да е благослови много.

Няма коментари: