събота, 2 май 2009 г.

My Jesus
My Jesus

Which Jesus do you follow?
Which Jesus do you serve?
If Ephesians says to imitate Christ
Then why do you look so much like the world?

Cause my Jesus bled and died
He spent His time with thieves and liars
He loved the poor and accosted the arrogant
So which one do you want to be?

Blessed are the poor in spirit
Or do we pray to be blessed with the wealth of this land
Blessed are they that hunger and thirst for righteousness
Or do we ache for another taste of this world of shifting sand

Cause my Jesus bled and died for my sins
He spent His time with thieves and sluts and liars
He loved the poor and accosted the rich
So which one do you want to be?

Who is this that you follow
This picture of the American dream
If Jesus was here would you walk right by on the other side or fall down and worship at His holy feet

Pretty blue eyes and curly brown hair and a clear complexion
Is how you see Him as He dies for Your sins
But the Word says He was battered and scarred
Or did you miss that part
Sometimes I doubt we'd recognize Him

Cause my Jesus bled and died
He spent His time with thieves and the least of these
He loved the poor and accosted the comfortable
So which one do you want to be?

Cause my Jesus would never be accepted in my church
The blood and dirt on His feet might stain the carpet
But He reaches for the hurting and despises the proud
I think He'd prefer Beale St. to the stained glass crowd
And I know that He can hear me if I cry out loud

I want to be like my Jesus!
I want to be like my Jesus!
I want to be like my Jesus!
I want to be like my Jesus!

Not a posterchild for American prosperity, but like my Jesus
You see I'm tired of living for success and popularity
I want to be like my Jesus but I'm not sure what that means to be like You Jesus
Cause You said to live like You, love like You but then You died for me
Can I be like You Jesus?
I want to be like you Jesus!
I want to be like my Jesus!


Превод: Плами

Моят Исус


Кой Исус следваш?
На кой Исус служиш?
Щом в „Ефесяни” се казва да подражаваме на Исус,
защо приличаш на хората в света?

Защото моят Исус кървеше и умря.
Прекарваше време с крадци и лъжци.
Обичаше бедните и заговаряше надменните.
И така, на кого искаш да приличаш?

Благословени са бедните по дух
или се молим да бъдем богати на тази земя?
Благословени тези, които гладуват и жадуват за правдата
или ожидаме за друго удоволствие в този свят на подвижни пясъци?

Защото моят Исус кървеше и умря.
Прекарваше време с крадци и блудници, и лъжци.
Обичаше бедните и заговаряше бирниците.
И така, на кого искаш да приличаш?

Кое е това, което следваш -
тази картина на Американската мечта?
Ако Исус беше тук, щеше ли да вървиш на отсрещната страна
или щеше да паднеш и да се поклониш в Неговите святи нозе?

С красиви сини очи, чуплива кестенява коса и чист характер
ли Го виждаш като умира за твоите грехове.
Словото казва, че беше пребит и се страхуваше -
или си пропуснал тази част?
Понякога се съмнявам, че Го разпознаваме.

Защото моят Исус кървеше и умря.
Прекарваше време с крадците и най-малките.
Обичаше бедните и обичащите удобство.
И така, на кого искаш да приличаш?

Защото моят Исус не би бил приет в моята църква –
Кръв и праха от нозете Му биха изцапали килима.
Но Той търси наранените и презира гордостта.
Зная Той ще предпочете безлюдна улица, пред тази безмилостна тълпа
и зная, че може да ме чуе когато извикам към Него.

Искам да съм като моят Исус! /4


Не като някой символ на американската мечта, но като моят Исус.
Разбираш, че съм уморен да живея за успех и просперитет.
Искам да бъда като моят Исус, но не съм сигурен, че зная какво означава това –
Защото ти каза да живея като Теб, да обичам като Теб, но накрая умря за мен.

Мога ли да бъда като ,Теб, Исус?
Аз искам да съм като, Теб, Исус!
Аз искам да съм като моят Исус!

Няма коментари: