петък, 10 юли 2009 г.

ПОСЛАНИЕТО НА АПОСТОЛИТЕ

Марка 6:12-13

УВОД: Учениците имаха призванието да проповядват на хората Божията вест.
Резултата от тяхното послание беше изобилно благословение и умножаване на
спасените.
Какво трябва да бъде нашето послание до хората за да имаме изобилен успех?


ИЗЛОЖЕНИЕ

В този пасаж има кратък отчет за работата на апостолите след като Исус ги изпрати.

І. ТЕ НОСЕХА НА ХОРАТА ПОСЛАНИЕТО ЗА ИСУС.

…те не занесоха на хората своите разбирания или чувства, но каквото Исус беше им говорил. Както пророците казваха …Бог говори… така и апостолите носеха Христовото слово. Само Божието слово има силата да утеши и да промени човека и да го направи да прилича все повече и повече на Исус.

ІІ. ТЕ НОСЕХА НА ХОРАТА ЦАРСКО ПОСЛАНИЕ, КОЕТО Е: ПОКАЙТЕ СЕ!

Покаянието означава – промяна на мислите и започване на изпълнение на тези мисли..
Хората мислеха Исус за обикновен човек, син на дърводелец…. Сега трябваше да променят своите мисли и да мислят за Исус като Божий Син и Месия изпратен за тяхното спасение….
Покаянието е и промяна на начина на живот и изпълнение на новия начин на живот – живот на покорност и изпълнение на Божията воля. … Христос каза който върши волята на Отца ми той мие брат, сестра и майка….
Покаянието е и оставяне на всяка себе-угодно желание и постоянствуване на вършенето на добро в името на Бога..

ІІІ. ТЕ НОСЕХА НА ХОРАТА ЦАРСКО МИЛОСЪРДИЕ КОЕТО Е: ПРОЩЕНИЕ И
ИЗЦЕЛЕНИЕ.

Проповядване не само злото на греха и неговите последици, но показване на извора на помощ и избавление. Този извор на всяко добро нещо е Господ Исус Христос.
Християнството е не само спасение на душата но и на всички в човека….негово тяло…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Такова послание достигнато до хора ще ги промени и ще покаже
любовта на Бога.

Ямбол, 20.01.2009г.
ОБЦ „Шалом” – Ямбол
Пастор Иван Георгиев

Няма коментари: