петък, 10 юли 2009 г.

ОПАСНОСТ ОТВЪТРЕ

Юдеин е този, който е такъв вътрешно; а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в Буквата.
Римляни 2:29

Френският писател Виктор Юго има един разказ с краткото заглавие "93". В него той разказва за военен кораб, който попаднал в свирепа буря. Моряците започнали да се борят с все сили да овладеят кораба. Изведнъж ги стреснал силен трясък. Всички се спогледали уплашено. Знаели какво значи тоя шум: огромното оръдие в трюма се било откъснало от опорите си и се блъскало в стените. Двама смели моряци слезли и с риск на живота си успели да го закрепят здраво. Те знаели, че неукрепеният товар вътре в кораба е много по-опасен от външната буря. Тежкото оръдие можело да разбие стените и да отвори път за нахлуващата вода.

Така е и с човека. Проблемите, които са вътре в нас, са много по-опасни от тия, които идват отвън. Това, което сами можем да си причиним, не може да ни го причини и най-лошият ни враг. Отвън крепостта ни може да е много здрава, но ако отвътре се намери кой да отключи вратата, всичко става безсмислено.

Бедите на фарисеите идваха от това, че те много се грижеха за външния си вид, но вътрешно загниваха все по-дълбоко. Господ Исус ги посъветва да помислят за вътрешното, но те вече бяха твърде здраво нагазили в блатото на лицемерието и не можеха да се измъкнат от него. Сблъсъкът между формалната религия и истинското поклонение на Бога стана причина за трагедията на кръста.

Ап. Павел се моли за ефеските християни „да се утвърдят здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек" (3:16). Всеки товар в тях да бъде здраво привързан, за да не може никоя буря да го разклати. Така те ще могат да се борят само с външните врагове, а вътрешно ще бъдат спокойни. Това е нужно и на нас, нали?

Молитва: Душе на Благодатта, укрепвай сърцата ни, освети умовете ни, покори волята ни, направи ни непристъпна крепост против тъмнината и злото.

Тема за размисъл: Който победи себе си, ще победи и всеки друг.


източник: Божи Дар

Няма коментари: