понеделник, 20 юли 2009 г.

ХРИСТОС ДО НАС


Тогава Марта каза на Исус: Господи, ако Ти беше тук, Брат ми нямаше да умре.
Йоан 11:21
Какво ли значеха тези думи? Признание, че присъствието на Исус гони смъртта? Или упрек, че е зарязал приятелите Си и се е занимавал с по-незначителни неща, докато верният му Лазар е берял душа?
Всичките тия въпроси отпаднаха от само себе си, когато Лазар беше възкресен и върнат на неговите близки. Тогава никой нищо не питаше. Всички се радваха на живота, възтържествувал след мрака и скръбта на смъртта.
Всеки има хиляди въпроси, които му се виждат много тежки за отговаряне. Всеки си има своите съмнения и притеснения. Онова, което ни спасява от тях, е Христовото присъствие. Спасителят е жив, има божествена власт над всичко - това е достатъчно, за да ни насърчи и да ни утвърди в пътя на вярата.
Християнство не означава да научиш някакви теории и да изпълняваш някакви ритуали, а да вървиш по стъпките на една конкретна личност - Исус Христос. Той е обещал да е с нас завинаги. Той е до болния, който се пита защо точно върху него е паднал ударът и никой не може да му обясни това никоя книга не може да му даде отговор. Той е до ограбения който е безпомощен да се справи с грубата житейска реалност и се чуди как ще продължи живота си. Той е до преследвания от изкушения, който търси опора в тинята, в която затъва.
Никой не иска от нас да бъдем свръхчовеци, които побеждават винаги и триумфират над всяка заплаха. Христос очаква от нас просто да Му се доверим и да тръгнем след Него Направим ли го, ще видим, как някаква невидима сила т изтегля напред и нагоре, за да останат зад гърба ни всички грижи и страхове.
Молитва: Спасителю, отвори очите ни за Благодатта и силата, която можем да притежаваме заедно с Твоето присъствие в сърцата си.
Тема за размисъл: Христос е по-близо до нас, отколкото можем да си представим.Източник: Божи Дар

Няма коментари: