петък, 10 юли 2009 г.

ЛЮДЕ НА БОЖИЯ ИЗБОР ЗА ВОЮВАНЕ С ВРАГА

Съдии 6:11-14; 7:1-7

УВОД:

Господ винаги посещавал своите люде и ги е уверявал в своята лоялност и верност – разказ за начина на победа над мадиамците.

И З Л О Ж Е Н И Е

І. СРЕЩАТА В ОФРА М/У ГОСПОД И ГЕДИОН – 11 стих.

Срещата трябва да бъде в божия дом, скритата стаичка, в четенето на словото ….

ІІ. БОЖИЯТ ПОЗДРАВ – 12 стих. – ГОСПОД Е С ТЕБ….

Архангел Михаил поздрави Мария – здравей благодатна, Господ е с теб.

ІІІ. БОЖИЯТА ЗАПОВЕД – 14 ст. – ИДИ С ТАЯ ТВОЯ СИЛА….

…иди работи, служи, пей,проповядвай,довеждай души при Бога, посещавай болни и нуждаещи се, насърчавай паднали и охладнели…..

ІV. ГЕДИОНОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ – 32.000 души – 7:3-б

V. БОЖИЕТО СИТО – 7:3-5

1. Връщане на страхливите – 22.000 души, - примера за Богатия момък – иди

раздай всичко що имаш и ела и ме следвай…той се страхуваше се за имота си….

2. Връщане на коленичалите се – 9.700 души – които се покоряват на човеци,

стари, традиции и пр.

3. Божият избор – 300 души – полочили от водата като кучета поднесли вода с

ръката си към устата си.

а/ Тези хора пиеха с едната ръка и бдяха

б/ Тези хора държаха в едната си ръка оръжието си

В/ Тези хора бяха готови да станат и тръгнат веднага.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: От кои си ти, тези които захвърлиха оръжието си и коленичиха за да пият вода или от онези, които с едната си ръка вземаха вода за да пият а с другата държаха своето оръжие готови да влязат в бой.


ОБЦ „Шалом” – Ямбол
Пастор Иван Георгиев

Няма коментари: