вторник, 18 ноември 2008 г.

Покорството


Темата за покорството е засегната още в СЗ, където на много места Словото говори за покорство на Бог, власт, закон и т.н. Може бу най-оизвестният СЗ пример е текста от 1 Цар. 15:22: “.... Всизгаряния и жертвите угодни ли са тъй Господу както слушането на Господния глас ?”

Има 5 Гръцки думи за “покорство” (подчинение) използвани в НЗ:
1.
peiqarcew (GSN 3280): да се подчиня на по-висока власт или личност, която я представя. Думата е използвана 4 пъти в НЗ.
2.
peiqw (GSN 3982): да убедя, да се подчиня по убеждение. Думата е използвана 52 пъти в НЗ.
3.
upakouw (GSN 5219): да чуя, да се подчиня. В Класическия Гръцки, това е дума, която описва слуга назначен да отговаря на почукванията на вратата на дома на господаря си. Това е картина на покорство и на постоянна готовност за подчинение. Думата е използвана 21 пъти в НЗ.(GSN 5226): Думата е използвана 1 път в НЗ.
4.
upeikw (GSN 5226): да дам път или предимство на власт или управа; да се подчиня. Само 1 път в НЗ (Евр. 13:17).

Новият Завет ни учи да се покоряваме на:
1. Бога (ДА 5:29; Як. 4:7).
2. Христос (Евр. 5:9).
3. Словото (2 Сол. 3:14; 1 Пет. 4:17).
4. Евангелието (1 Пет. 4:17; 2 Сол. 1:8).
5. Истината (Гал. 3:1; 5:7; Рим. 2:8).
6. праведност (Рим. 6:16).
7. Божиите работници и стареите (1 Пет. 5:5; 1Кор. 16:16).
8. един на друг (Еф. 5:21).
9. управниците и властите (Евр. 13:17; 1 Пет. 2:13; Тит 3:1).
10. господарите (за слугите) (Кол. 3:22).
11. съпрузите (за съпругите) (Еф.5:22;Кол.3:18;1 Тим.2:9-15; 1Пет.3:1-9).
родителите (за децата) (Еф. 6:1; Кол. 3:20).

Няма коментари: