четвъртък, 6 ноември 2008 г.

Златни случаи

"Една източна приказка разказва за момче, на което веднъж му се явил светъл ангел, за да го благослови. Но имало условие. След като завел момчето при една голяма нива с високи житни класове, вече узрели за жетва, ангелът казал:

- Погледни тази нива! Имаш право да преминеш само веднъж през нея и да откъснеш само един клас. Можеш да се движиш само напред, без да спираш по пътя си и без да се връщаш дори и една стъпка назад. Избери си един хубав и пълен клас, защото твоето благословение ще бъде зависимо от качествата на този клас.

Момчето навлязло в нивата. То виждало около себе си много хубави класове, зрели и пълни, но тъй като се надявало да намери още по-добри, продължило напред, като ги подминавало едни по един. Но се оказало, че колкото повече вървяло, толкова повече класовете ставали по-ниски и по-лоши. Свило се сърцето на момчето, но не смеело да протегне ръка и да откъсне някой от тях, защото помнело какви хубави класове вече били зад гърба му. Продължило напред с надеждата, че все ще се намери нещо по-добро, но уви, класовете ставали все по-лоши и по-лоши. Да се върне назад му било забранено и то продължиело да върви напред с напразна надежда. Накрая, то се озовало в долния край на житното поле, без нито един клас в ръката си. Така осуетило възмоността да получи благословение от ангела.

Много хора в края на своя живот си спомнята за всички златни случаи, които са имали, възможности, които те са подминавали с надеждата, че ще имат и по-добри от тях....

Бог дава чудесна възможност на тези, които сега са в началото на тази нива, наречена живот, да се доверят на своя Небесен Баща и да приемат благословението на Божия Син, Спасителя на света. Докато е време.

---- ---- ---- ---- -----

Агнето не следва вълка, петелът не следва лисицата, заекът не следва кучето..., а защо човекът върви така слепешката след дялова?!

---- ---- --- ---- ----

В своята картина "Алегория на благоразумието" венецианският художник на 16-ти век Тициан представя благоразумието като човек с три глави. Едната глава е на младеж, обърната към ъдещето, друга е на зрял мъж, който гледа към настоящето и третата е на мъдър старец, в торачен към миналото. Отгоре, над главите, Тициан е написал една латинска фраза, която в превод означава:

"От примера на миналото, човекът на настоящето действа благоразумно, така че да не изложи на опасност бъдещето."

Из "Списание Братска любов, брой 4, 2008г."

Няма коментари: