вторник, 18 ноември 2008 г.

Кой съм аз?

Изход

Аз не съм великият „Аз съм" (3:14; Йоан 8:24, 28, 58), но с Божията благодат съм, каквото съм (1 Коринтяни 15:10).

Матей

Аз съм солта на земята (5:13).

Аз съм светлината на света (5:14).

Йоан

Аз съм Божие дете (1:12)

Аз съм част от истинската лоза, проводник на Христовия живот (15:1, 5).

Аз съм приятел на Христос (15:15).

Аз съм избран и определен от Христос да принасям плод (15:16).

Послание към римляните Аз съм слуга на правдата (6:18).

Аз съм слуга на Бога (6:22).

Аз съм син на Бога; Бог е духовният ми Баща (8:14, 15; Гал. 3:26; 4:6).

Аз съм сънаследник с Христос и споделям Неговото наследство (8:17).

Първо послание до коринтяните

Аз съм храм — жилище — на Бога. Неговият Дух и Неговият живот пребъдват в мен (3:16; 6:19).

Аз съм съединен с Господа и един дух с Него (6:17).

Аз съм член на Христовото тяло (12:27; Ефес. 5:30).

Второ послание до коринтяните Аз съм ново създание (5:17).

Аз съм примирен с Бога и служител на примирението (5:18, 19).

Послание до галатяните

Аз съм дете на Бога и едно с Христос (3:26, 28).

Аз съм наследник на Бога, тъй като съм син на Бога (4:6, 7).

Послание до ефесяните

Аз съм светия (1:1; 1 Коринтяни 1:2; Фил. 1:1; Кол. 1:2).

Аз съм Божие творение — Негово дело — новороден в Христос, за да върша волята му (2:10).

Аз съм съгражданин на останалата част от Божието семейство (2:19).

Аз съм затворник за Христос (3:1; 4:1).

Аз съм праведен и свят (4:24).

Послание до филипяните

Аз съм гражданин на небето, седящ в небесни места сега (3:20; Ефесяни 2:6).

Послание до колосяните

Аз съм скрит с Христос в Бога (3:3).

Аз съм израз на живота на Христос, защото Той е моят живот (3:4).

Аз съм избран от Бога, свят и възлюбен (3:12; 1 Сол. 1:4).

Първо послание до солунците

Аз съм син на светлината, а не на тъмнината (5:5).

Послание до евреите

Аз съм свят участник в небесното призвание (3:1).

Аз съм участник в Христос; споделям Неговия живот (3:14).

Първо послание на Петър

Аз съм един от Божиите живи камъни, които се съграждат в Христос в духовен дом (2:5)

Аз съм член на избран род, царско свещенство, свята нация, народ, който Бог придоби (2:9, 10).

Аз съм пришълец и чужденец на този свят, в който живея временно (2:11)

Аз съм противник на дявола (5:8).

Първо послание на Йоан

Аз съм Божие дете и ще приличам на Христос при Неговото завръщане (3:1, 2).

Аз съм дете на Бога и лукавият — дяволът — не може да ме докосва (5:18).

Горните твърдения са взети от книгата на Нийл Андерсън „Победа над мрака" (ОМ, 1994).

Няма коментари: