четвъртък, 13 ноември 2008 г.

Преследвачите на Бога

Томи ТЕНИ


Преследвачите на Бога излизат извън времето и културата. Те имат всевъзможен произход. Идват от всички епохи... от Авраам, скитащия животновъдец, до заекващия Мойсей, който бе осиновен, и Давид - овчаря. С течение на времето продължават да изникват нови имена: Жана Гийон, Ивън Робъртс, Уилям Сиймор - известен от Азуса стрийт - до наши дни. Наистина, само историята може да ни разкрие имената на търсачите на Бога, но тях ги има. Вие един от тях ли сте? Бог само чака да бъде хванат от някой, чийто глад надхвърля пределите му.
Преследвачите на Бога имат много общи неща помежду си. На първо място, нямат стремеж да се установят на някоя прашна истина, известна на всички. Те търсят свежото присъствие на Всемогъщия. Понякога техният устрем кара съществуващата църква да повдига вежди, но обикновено такива хора я възвръщат от място на сухота към Неговото присъствие. Ако сте преследвачи на Бога, няма да сте удовлетворени да следвате само дирите Му. Ще ги следвате, докато не навлезете в Неговото изявено присъствие.
Разликата между Божията истина и откровението е много проста. Истината е там, където Бог е бил. Отклонението е там, където Той е. Истината представлява Божиите следи. Това е Неговата пътека, но към какво води тя? Води до Него. Навярно множество хора са доволни да разберат къде Господ е бил, но на истинските търсачи на Бога не им стига само да изучават Божията пътека, Неговите истини; те желаят да познаят Него. Искат да знаят къде е Той и какво прави точно сега.
За съжаление, днес голяма част от Църквата наподобява някой пословичен детектив, който държи лупа з ръка и разследва къде Бог е бил. Разбира се, ловецът може да разбере много неща, като изучава следите на животното. В състояние е да определи в коя посока е отишло, преди колко време е минало край съответното място, колко тежи, дали е мъжко или женско и т.н. Колко жалко, че Църквата днес прекарва безброй много часове и изразходва голяма енергия в дебати къде Господ е бил, колко тежък е бил тогава и дори какъв е Неговият пол. За истинските преследвачи на Бога всички тези неща са несъществуващи. Подобни хора желаят разпалено и горещо да следват тая пътека на истината, докато не стигнат до мястото на откровение, където Той обитава в настоящия момент.
Преследвачът на Бога може да бъде заинтригуван от някоя прашна истина и дори да се ентусиазира до /известна степен да определи тежестта на кабод или славата, която е преминала по пътеката, както и времето, когато това е станало. Ето тук е проблемът. Преди колко време е било това? Истинският преследвач на Бога не е доволен да знае някоя отминала истина, той трябва да има настоящата истина. Преследвачите на Бога не искат само да учат от остарелите страници какво Господ е правил, но изгарят от желание да видят какво Той прави точно сега.
Съществува огромна разлика между настоящата истина и отминалата истина (Вж. ІІ Петрово 1:12). Боя се, че по-голямата част от това, което Църквата е изучавала, е отминала истина, и много малко от нещата, които знаем, са настоящата истина.
Ако искате да разпознаете истинския преследвач на Бога. мислете си за силен вик, лай, преследване на следа с ентусиазъм и вълнение. Само дайте на тези преследвачи да подушат, че Господ е наблизо и гледайте какво става. Както казва Библията, дъхът на водата задвижва много неща (Вж. Йов 14:9). Подобно на хрътки, пуснати по следа, тези хора са най-щастливи, когато достигнат плячката си. В този случай тяхната плячка е изявеното Му присъствие.
Всичко, което мога да кажа, е следното: аз съм преследвач на Бога. Такива са и много други, които са имали срещи с Него. Защо не се присъединиш към нас?
Ние просто искаме да сме с Него.

Няма коментари: