вторник, 18 ноември 2008 г.

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА БЛАГОДАТТА НАД ЗАКОНА

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА БЛАГОДАТТА НАД ЗАКОНА - Рим. 7:9, 11; Евр. 8:10


ЗАКОНА Изход глава 20

БЛАГОДАТТА

1

Аз съм твоя Бог. Да нямаш други богове освен Мене

Мк. 12:30 “Да възлюбиш Господа Твоя Бог”

2

Не си прави кумир

Йн. 4:24 “Истинските поклонници с дух и истина трябва да се покланят”

3

Не изговаряй напразно името на Господа Твоя Бог

Мат.5:34 “Никога да не се кълнете”

4

Помни съботния де за да го освещаваш

Мк. 2:27 “Съботата е направена за човека. Всички дни са святи.”

5

Почитай баща си и майка си

Еф. 6:1 “Покорявай им се в Господа.”

6

Не убивай

1Йн. 3:15 “Омразата е равносилна на убийство.”

7

Не прелюбодействай

Мт. 5:28 “Който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си”

8

Не кради

Еф. 4:28 “Който е крал да не краде повече”

9

Не свидетелствай лъжливо против ближния си

Мат. 7:1 “Не съдете за да не бъдете съдени.”

10

Не пожелавай

Лк. 6:31 “И каквото желаете да правят хората на вас така и вие правете на тях.”

Автор: Харолд Кол – преподавател по Библейска християнска етика-ВЕБИ - октомври 95 г. Хисар

Няма коментари: