четвъртък, 13 ноември 2008 г.

“От Мен беше това”


От ръкопис на едно неизвестно лице, намерен в Русия през 1942 г.

Дали някога си мислил, че всичко, което те засяга, еднакво засяга и Мен? Понеже всичко, което засяга вас, засяга зеницата на окото Ми. Ти си скъп в очите Ми, дълголетен и Аз те обикнах, затова Ми доставяше голяма радост да те възпитавам.

Когато те сполетяха изкушенията и те връхлетя врагът като река, Аз искам да знаеш – от Мен беше това. Твоята немощ има нужда от Моята сила и твоята безопасност се заключава в това да Ми дадеш възможност да воювам заради теб.

Ти се намираше в трудни обстоятелства, сред хора, които не те разбираха и не зачитаха това, което ти беше приятно или неприятно, хора, които те оскърбяваха – от Мен беше това. Аз съм Бог. Аз разполагам с твоите обстоятелства. Ти не случайно беше на това място. Това е точното място, което Аз съм ти предназначил. Нали ме помоли да те науча на смирение? Тогава разбери – Аз те поставих в такова училище, където този урок се научава. Средата, в която се намираш и живеещите с теб само изпълняват Моята воля. Аз допускам те да те оскърбяват.

Помниш ли, когато имаше парични затруднения и ти беше трудно да свържеш двата края? – от Мен беше това. Защото Аз разполагам с твоето портмоне. Аз желая да прибягваш към Мен и да бъдеш в зависимост от Мен. Моите богатства са неизтощими. Аз искам да се уверяваш в Моята вярност и във верността на Моите обещания… За да не се причислиш и ти към тези, на които беше казано: “Вие не сте вярвали в Господа, вашия Бог!”

Спомняш ли си колко тежки бяха нощите на скърбите? От Мен беше това. Аз съм Мъжа на скърбите, изпитал болките и страданията. Аз ги допуснах в твоя живот, за да прибягваш винаги към Мен и да намериш вечната утеха.

Излъга се в свой близък, комуто беше разкрил сърцето си? От Мен беше това. Аз допуснах това разочарование, за да се докосна до теб, за да разбереш, че най-добрият ти приятел съм Аз.

Беше наклеветен?... Остави на Мен всичко и само по-близко се прилепи до Мен… единственото ти прибежище. Аз ще изведа твоята правота и справедливост към пладне.

Разрушиха се плановете ти… беше изморен и паднал духом… и това бе от Мен. Направи си планове и ги донеси при Мен да ги благословя. Искам всичко да оставиш в ръцете Ми, за да мога Аз да се разпореждам с твоите обстоятелства.

И тогава отговорността ще падне върху Мен, защото твърде тежък е този товар за теб, а и ти самичък не можеш всичко да поправиш. Ти се човек активен, но без Мен не можеш да извършиш нищо богоугодно. Бъди мое оръдие!

Мечтаеш да извършиш нещо особено за Мен, но вместо това легна болен и изнемощял? – от Мен беше и това. Когато си потънал в работа, не мога да привлека вниманието ти към Самия Мен, а Аз искам да те науча на най-дълбоките Си мисли и на това, че ти си на служба при Мен. Едни от най-добрите Мои слуги са ония, които откъснати от външната дейност, са се научили да владеят оръжието на непрестанната молитва.

Призован си неочаквано да заемеш трудно и отговорно положение? – Отивай, уповавайки на Мен! Аз ти връчвам тези трудности, защото заради това, че уповаваш на Мен, Аз ще благословя делата ти и всичко, което се върши от теб. Днес влагам в ръката ти този съд със свещен елей – Моето благословение. Ползвай се свободно от него, чадо Мое. Всяко възникващо затруднение, всяка дума, която те наскърбява, всяка пречка в работата ти, която би предизвикала в теб чувство на досада, всяко откриване на твоята немощ или неспособност, нека бъдат помазани с този елей. Помни, че несполуките са Божие наставление. Всяко жило ще се притъпи, ако се научиш да виждаш във всичко, което те докосва – Мен. Затова скрий дълбоко в себе си тези слова, които днес ти открих. От Мен беше това. Защото това не са празни думи. За теб това е… твоят живот.

Няма коментари: