вторник, 18 ноември 2008 г.

ЕФЕКТА НА КРЪВТА НА ИСУС

Ние побеждаваме Сатана, когато свидетелстваме лично за това, което Божието слово казва, че кръвта на Исус прави за нас.

1. Чрез кръвта на Исус аз съм изкупен от ръката на дявола.

2. Чрез кръвта на Исус всичките ми грехове са опростени.

3. Чрез кръвта на Исус постоянно съм очистван от всичкия грях.

4. Чрез кръвта на Исус аз съм оправдан, направен праведен, сякаш никога не съм съгрешавал.

5. Чрез кръвта на Исус съм осветен, направен свят, отделен за Бога.

6. Чрез кръвта на Исус имам смелост да вляза в Божието присъствие.

7. Кръвта на Исус пледира непрестанно към Бога в небето за мен.

Няма коментари: