вторник, 18 ноември 2008 г.

20 урока за молитвата


1. Бог заповядва молитвата, така че всеки човек трябва да се моли:
Лука 18:1: Каза им една притча как трябва всякога да се молят, да не отслабват.
2. Бог се удоволства в молитвата:
Изход 25:22: Там ще се срещам с тебе; и отгоре на умилостивилището, измежду двата херувима, които са върху ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ти заповядам за израилтяните.
3. Човек се успокоява в молитвата:
Матей 11:28: Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.
4. Молитвата докосва живота на хората около нас:
1 Тимотей 2:1 И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци.
5. Молитвата носи изцеление:
Яков 516 И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.
6. Молитвата ражда необикновени чудеса:
Еремия 33:3 Извикай към Мене и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш.
7. Молитвата е към Бог Отец:
Йоан 16:23 И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име.
8. Молитвата е в името на Исус Христос:
Йоан 16:13-15 И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя. Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.
9. Молитвата изявява смирение във формата на вяра и увереност в Бога:
Марк 11:24 Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.
10. Онези които Бог повика да се молят за други са ходатаи:
1 Царе 12:23: А колкото за мене, да не даде Бог да съгреша на Господа, като престана да се моля за вас! но ще ви уча добрия и правия път.
11. Ходатайството бе навик в живота на Христос:
Лука 6:12 През ония дни Исус излезе на бърдото да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.
12. Бог търси ходатаи:
Езекиил 22:30 И като потърсих между тях мъж, който би издигнал ограда и би застанал в пролома пред Мене заради страната, та да я не разоря, не намерих.
13. Всеки човек има нужда от ходатаи:
Деяния 12:5 И така, те вардеха Петра в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него.
14. Ходатайството е навик на онези които ходят с Бога:
2 Тимотей 1:3 Благодаря Богу, Комуто още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си.
15. В момента, Христос ходатайство за нас в небе:
Римляни 8:34 Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, и Който ходатайствува за нас?
16. Святия Дух ежедневно ходатайства за нас:
Римляни 8:26-17 Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания; а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията воля.
17. Ходатайството ха Христос предпази Петър от духовно унищожение:
Лука 22:31-32: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито, но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.
18. Ходатайството предпазва от трагедии в живота:
Битие 19:29 И тъй, когато Бог разоряваше градовете на тая равнина, Бог си спомни за Авраама и изпрати Лота изсред разорението, когато разори градовете, дето живееше Лот.
19. Уважение към ходатаите в живота ни носи успех:
Колосяни 1:9-12 Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване, за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога; подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост; като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината.
20. Да не се молим е грях.
1 Царе 12:23: А колкото за мене, да не даде Бог да съгреша на Господа, като престана да се моля за вас! но ще ви уча добрия и правия път.

Няма коментари: