вторник, 18 ноември 2008 г.

ОКУЛТИЗЪМ


Магьосници, мъдреци, маги, влъхви - Бит. 41:8;

& Изх. 7:11 “Но Фараон повика мъдреците и чародеите, та и те, египетски-те магьосници, сториха същото с баянията си.”

Гадатели, заклинатели, запитвачи на зли духове и врачове -

& Вт. 18:10,11 “Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън {Т.е ., който изгаря сина си или дъщеря си в огън.}†, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите;”

Прекарване деца през огън -

Левит 18:21 “да не посветиш от семето си на Молоха; нито да оскверниш името на своя Бог. Аз съм Иеова.”

Вълшебници и вещици -

& 2Лет 33:6 “И преведе чадата си през огъня в долината на Еномовия син, още упражняваше предвещания и употребяваше гадания, упражняваше омайвания, и си служеше със запитвачи на зли духове и с врачове; той извърши много зло пред Господа та Го разгневи.

Астролози, месечни предсказвачи -

& Исая 47:13 “Уморила си се в многото си съвещания. Нека приближат сега астролозите, звездобройците, И предвещателите по новолунията,”

Гадатели на бъдещи събития по вида на облаците -

& Естир 2:7 “Понеже Ти си оставил людете Си, Якововия дом, Защото те се напълниха с обичаи от изток, И станаха предвещатели като филистимци-те, И направиха завет с чадата на иноплеменниците.”

Магьосници правещи лекарства и наркотици /фармакеус/ (гр) -

& Откр. 9:21; 18:23; 22:15; “също не се покаяха нито от убийствата си, нито от чародеянията си, нито от боледуванията си, нито от кражбите си.”

Окултни дейности характерни за днешните времена

Астрална проекция - частично или пълно отделяне на душата и нейното пътуване.

Видения – поява на безтелесен дух или призрачна форма.

Амулет – предмет, за който се казва, че има магическа сила.

Астрология – предсказване на бъдещето, основано на предполагаемо влияние на положението на Слънцето, Луната, планетите и звездите.

Поява или изчезване на физически обекти.

Несъзнателно изписване на думи и изрази.

Кръвен договор – сключен със Сатана чрез собствена кръв.

Черна литургия – отслужвана в чест на дявола.

Омайване и омагьосване – опити за използване силата на духа на Антихрист.

- способност за чуване на звуци недоловими за човешкото ухо.

- способност за свръхестествено осезание.

- способност за свръхестествено виждане – ясновидство.

Сборище на вещици – 6 жени, 6 мъже и един водач.

Съзерцаване в кристал – предсказване бъдещето чрез огледало или кристал.

Космология – изучаване на вселената.

Предсказване бъдещето чрез гледане на карти. /колода от 78 карти/.

Хиромантия – гледане на ръка.

Призоваване на дух.

Гадаене – нарича се още “предсказване на бъдещето”

Екскорсизъм – изгонване на духове.

Епистомология – изучаване на познанието.

Ектоплазъм – непознато вещество, излъчвано от тялото на медиума.

Екстрасензорна перцепция-извънсетивно възприемане освен установените пет

Фетиш – вселявне на дух в естествени предмети.

Гностици – хора вярващи в своята непогрешимост.

Агностик – човек, който нито приема нито отхвърля съществуването на Бога.

Хипноза – внушаване на чужди мисли и воля в хипнотично състояние.

Хороскоп – свързан с изследване на времената.

Хидромания – предсказване чрез гледане във вода.

Хепатоскопия – изследване черния дроб на животни и интерпретация.

Заклинания – изричане на специални думи в магьоснически ритуал.

Инкюбъс – мъжки демон, който има сексуална връзка с човешки същества.

Сакюбъс – демон, който приема женски образ с цел полови връзки.

Каббала – наука основаваща се на окултна интерпретация на Стария завет.

Маги – съвременни представители на древните изкуствата на спиритизма.

Магия – средство, вълшебство, омайване, баене.

Манифестация – поява на дух при спиритичен сеанс.

Медитация – пасивно състояние на съзнанието. Отворено за духовни сили.

Месмеризъм – лекувне болести чрез магии и ритуали.

Съзнаване на разума – по високи нива на съзнанието в пасивност.

Медиум – окултист, обладан телесно от духове.

Метафизика – изучаване на духовния свят и силите в него.

Нумерология – окултна практика, интерпретираща числата за предсказване.

Уижа – маса с букви на азбуката за спиритични сеанси.

Поличба – събитие или действие свързвано с предсказване на бъдещето.

Оракул – откровение от свръхестественото чрез медиум.

Онтология – Изучаване на сили извън петте сетива на човека.

Парапсихология – специално изучаване на демоничната активност.

Психография – използване на уижа за послания към духове.

Махало – пръчка за гадаене или предсказване на бъдещето.

Палмистрия – анализиране на линии и форми на човешката ръка.

Пирамидология – мистични сили свързани с модели на пирамида.

Психоанализа – несъзнателно писане, самовнушение.

Психокинеза – свръхестествено местене на предмети.

Френология – чрез анализиране структурата на черепа.

Парапсихология – раздел от наука изследваща психичните феномени.

Предчувствие – предварително знание за бъдещи събития.

Феномен – събитие или случка с видимо свръхестествена изява.

Превъплъщение – вярване за връщане на душата след смъртта в друго тяло.

Рабдомантия – предсказание чрез хвърляне на пръчки.

Белези – кървящи и некървящи рани.

Сеанс – събиране на група спиритисти.

Сатанизъм – преклонение и преданост на Сатана.

Вълшебство – вид магия.

Стихомания – предсказване чрез случайно отнасяне към Билейски текст.

Трансмиграция – вяра в превъплъщението на човешката душа в животни.

Телепатия – комуникация на мисли на разстояние.

Транс – съсредоточаване на възприемчивост само в определена сфера.

Прехвърляне – преместване на дух от едно в друго тяло.

Йога – стремеж за физически контрол над тялото.

Зодиак – мисловен път на Слънцето върху небесната сфера.

Няма коментари: