четвъртък, 13 ноември 2008 г.

Бог не играе на сляпа баба


Днес някои са се нагълтали с мъдрост и си позволяват да правят съждения за Бога.

Мото: "Никой човек не е виждал Бога, и така, затова няма Бог."

Тази залежала стока от кутията с молци на атеистичната пропаганда не може да разколебае един християнин, тъй като изречението "Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в обятията на Отца, Той Го изяви" се намира в Библията, Йоан 1:8.

Затова Исус изяви, че говори от Бога. За сравнение Той казва: Божието царство прилича на перла, която човек трябва да намери. Който иска да познае Бога, трябва да Го търси и то по правилния начин, не с главата, но с цялото си сърце. И трябва да Го търси на правилното място. Наистина Бог е навсякъде, във всеки храст и всяко растение. Но Той никога не е казал: Търсете ме в храстите и растенията, а търсете Ме в Христос. Това е единственото място, където човек може да намери Бога със сигурност.

Бог не си играе с нас на сляпа баба. Той не ни оставя в недоумение дали Го има и как да Го намерим. Той изрично е обещал, "Ако Ме търсите с цялото си сърце, ще Ме намерите".

Успех в търсенето!

Послеслов: Ето телефонният номер на Бога 5015: "Призови ме в ден на напаст и Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш" (Псалм 50:15).

Автор: Тео Леман от книгата му "Престани да мрънкаш, а започни да живееш".

Превод: Ваня Иванова

Няма коментари: