вторник, 18 ноември 2008 г.

Да прочетеш Библията за една година

Януари

1. Битие 1-3; Матей 1
2. Битие 4-6; Матей 2
3. Битие 7-9; Матей 3
4. Битие 10-12; Матей 4
5. Битие 13-15; Матей 5:1-26
6. Битие 16, 17; Матей 5:27-48
7. Битие 18, 19; Матей 6:1-18
8. Битие 20-22; Матей 6:19-34
9. Йов 1, 2; Матей 7
10. Йов 3, 4; Матей 8:1-17
11. Йов 5-7; Матей 8:18-34
12. Йов 8-10; Матей 9:1-17
13. Йов 11-13; Матей 9:18-38
14. Йов 14-16; Матей 10:1-20
15. Йов 17-19; Матей 10:21-42
16. Йов 20, 21; Матей 11
17. Йов 22-24; Матей 12:1-23
18. Йов 25-27; Матей 12:24-50
19. Йов 28, 29; Матей 13:1-30
20. Йов 30, 31; Матей 13:31-58
21. Йов 32, 33; Матей 14:1-21
22. Йов 34,35; Матей 14:22-36
23. Йов 36, 37; Матей 15:1-20
24. Йов 38-40; Матей 15:21-39
25. Йов 41,42; Матей 16
26. Битие 23, 24; Матей 17
27. Битие 25, 26; Матей 18:1-20
28. Битие 27, 28; Матей 18:21-35
29. Битие 29, 30; Матей 19
30. Битие 31, 32; Матей 20:1-16
31. Битие 33-35; Матей 20:17-34

Февруари

1. Битие 36-38; Матей 21:1-22
2. Битие 39, 40; Матей 21:23-46
3. Битие 41, 42; Матей 22:1-22
4. Битие 43-45; Матей 22:23-46
5. Битие 46-48; Матей 23:1-22
6. Битие 49, 50; Матей 23:23-29
7. Изход 1-3; Матей 24:1-28
8. Изход 4-6 ; Матей 24:29-51
9. Изход 7, 8; Матей 25:1-30
10. Изход 9-11; Матей 25:31-46
11. Изход 12, 13; Матей 26:1-35
12. Изход 14, 15; Матей 26:36-75
13. Изход 16-18; Матей 27:1-26
14. Изход 19, 20; Матей 27:27-50
15. Изход 21, 22; Матей 27:51-66
16. Изход 23, 24; Матей 28
17. Изход 25, 26; Марк 1:1-22
18. Изход 27, 28; Марк 1:23-45
19. Изход 29, 30; Марк 2
20. Изход 31-33; Марк 3:1-19
21. Изход 34, 35; Марк 3:20-35
22. Изход 36-38; Марк 4:1-20
23. Изход 39, 40; Марк 4:21-41
24. Псалом 90, 91; Левит 1, 2; Марк 5:1-20
25. Левит 3-5; Марк 5:21-43
26. Левит 6, 7; Марк 6:1-29
27. Левит 8-10; Марк 6:30-56
28. Левит 11, 12; Марк 7:1-13
МАРТ

1. Левит 13 Марк 7:14-37
2. Левит 14 Марк 8:1-21
3. Левит 15, 16 Марк 8:22-38
4. Левит 17, 18 Марк 9:1-29
5. Левит 19, 20 Марк 9:30-50
6. Левит 21, 22 Марк 10:1-31
7. Левит 23, 24 Марк 10:32-52
8. Левит 25 Марк 11:1-18
9. Левит 26, 27 Марк 11:19-33
10. Числа 1, 2 Марк 12:1-27
11. Числа 3, 4 Марк 12:28-44
12. Числа 5, 6 Марк 13:1-20
13. Числа 7, 8 Марк 13:21-37
14. Числа 9-11 Марк 14:1-26
15. Числа 12-14 Марк 14:27-53
16. Числа 15,16 Марк 14:54-72
17. Числа 17-19 Марк 15:1-25
18. Числа 20-22 Марк 15:26-47
19. Числа 23-25 Марк 16
20. Числа 26, 27 Лука 1:1-20
21. Числа 28-30 Лука 1:21-38
22. Числа 31-33 Лука 1:39-56
23. Числа 34-36 Лука 1:57-80
24. Второз.1, 2 Лука 2:1-24
25. Второз.3, 4 Лука 2:25-52
26. Второз.5-7 Лука 3
27. Второз.8-10 Лука 4:1-30
28. Второз.11-13 Лука 4:31-44
29. Второз.14-16 Лука 5:1-16
30. Второз.17-19 Лука 5:17-39
31. Второз.20-22 Лука 6:1-26
АПРИЛ
1. Второзаконие 23-25 Лука 6:27-49
2. Второзаконие 26, 27 Лука 7:1-30
3. Второзаконие 28, 29 Лука 7:31-50
4. Второзаконие 30, 31 Лука 8:1-25
5. Второзаконие 32-34 Лука 8:26-56
6. Ис.Навин 1-3 Лука 9:1-17
7. Ис.Навин 4-6 Лука 9:18-36
8. Ис.Навин 7-9 Лука 9:37-62
9. Ис.Навин 10-12 Лука 10:1-24
10. Ис.Навин 13-15 Лука 10:25-42
11. Ис.Навин 16-18 Лука 11:1-28
12. Ис.Навин 19-21 Лука 11:29-54
13. Ис.Навин 22-24 Лука 12:1-31
14. Съдии 1-3 Лука 12:32-59
15. Съдии 4-6 Лука 13:1-22
16. Съдии 7, 8 Лука 13:23-35
17. Съдии 9, 10 Лука 14:1-24
18. Съдии 11, 12 Лука 14:25-35
19. Съдии 13-15 Лука 15:1-10
20. Съдии 16-18 Лука 15:11-32
21. Съдии 19-21 Лука 16
22. Рут 1-4 Лука 17:1-19
23. 1 Царе 1-3 Лука 17:20-37
24. 1 Царе 4-6 Лука 18:1-23
25. 1 Царе 7-9 Лука 18:24-43
26. 1 Царе 10-12 Лука 19:1-27
27. 1 Царе 13, 14 Лука 19:28-48
28. 1 Царе 15, 16 Лука 20:1-26
29. 1 Царе 17, 18 Лука 20:27-47
30. 1 Царе 19 Лука 21:1-19 Псалом 23, 59
МАЙ
1. 1Царе 20, 21; Пс.34 Лука 21:20-38
2. 1Царе 22; Псалом 56 Лука 22:1-23
3. Псалом 52, 57, 142 Лука 22:24-46
4. 1Царе 23; Пс. 54, 63 Лука 22:47-71
5. 1Царе 24-27 Лука 23:1-25
6. 1Царе 28, 29 Лука 23:26-56
7. 1Царе 30, 31 Лука 24:1-35
8. 2Царе 1, 2 Лука 24:36-53
9. 2Царе 3, 4, 5 Йоан 1:1-28
10. 2Царе 6, 7; Пс.30 Йоан 1:29-51
11. 2Царе 8,9; Пс.60 Йоан 2
12. 2Царе 10-12 Йоан 3:1-15
13. Псалом 32, 51 Йоан 3:16-36
14. 2Царе 13, 14 Йоан 4:1-26
15. 2Царе 15; Пс.3, 69 Йоан 4:27-54
16. 2Царе 16-18 Йоан 5:1-24
17. 2Царе 19, 20 Йоан 5:25-47
18. Псалом 64,70 Йоан 6:1-21
19. 2Царе 21, 22; Пс.18 Йоан 6:22-40
20. 2Царе 23, 24 Йоан.6:41-71
21. Псалом 4, 5, 6 Йоан 7:1-27
22. Псалом 7, 8 Йоан 7:28-53
23. Псалом 9, 11 Йоан 8:1-27
24. Псалом 12-14 Йоан 8:28-59
25. Псалом 15, 16 Йоан 9:1-23
26. Псалом 17, 19 Йоан 9:24-41
27. Псалом 20-22 Йоан 10:1-21
28. Псалом 24-26 Йоан 10:22-42
29. Псалом 27-29 Йоан 11:1-29
30. Псалом 31, 35 Йоан 11:30-57
31. Псалом 36-38 Йоан 12:1-26
ЮНИ
1.Псалом 39-41 Йоан 12:27-50
2. Псалом 53, 55, 58 Йоан 13:1-20
3. Псалом 61,62,65 Йоан 13:21-38
4. Псалом 68, 72, 86 Йоан 14
5. Псалом 101, 103, 108 Йоан 15
6. Псалом 109, 110, 138 Йоан 16
7. Псалом 139-141 Йоан 17
8. Псалом 143-145 Йоан 18:1-18
9. 3 Царе 1, 2 Йоан 18:19-40
10 3 Царе 3, 4; Притчи 1 Йоан 19:1-22
11. Притчи 2-4 Йоан 19:23-42
12. Притчи 5-7 Йоан 20
13. Притчи 8, 9 Йоан 21
14. Притчи 10-12 Деян. 1
15. Притчи 13-15 Деян.2:1-21
16. Притчи 16-18 Деян.2:22-47
17. Притчи 19-21 Деян. 3
18. Притчи 22-24 Деян. 4:1-22
19. Притчи 25, 26 Деян. 4:23-37
20. Притчи 27-29 Деян.5:1-21
21. Притчи 30, 31 Деян. 5:22-42
22. Пес.на пес. 1-3 Деян.6
23. Пес. на пес.4 ,5 Деян. 7:1-21
24. Пес. на пес. 6-8 Деян.7:22-43
25. 3 Царе 5-7 Деян.7:44-60
26. 3 Царе 8, 9 Деян. 8:1-25
27. 3 Царе 10, 11 Деян.8:26-40
28. Еклисиаст 1-3 Деян. 9:1-22
29. Еклисиаст 4-6 Деян.9:23-43
30. Еклисиаст 7-9 Деян. 10:1-23
юли

1. Еклисиаст 10-12 Деян. Ап.10:24-48
2. 3 Царе 12, 13 Деян. Ап. 11
3. 3 Царе 14, 15 Деян. Ап. 12
4. 3 Царе 16 - 18 Деян. Ап. 13:1-25
5. 3 Царе 19, 20 Деян. Ап. 13:26-52
6. 3 Царе 21, 22 Деян. Ап. 14
7. 4 Царе 1 - 3 Яков 1
8. 4 Царе 4 - 6 Яков 2
9. 4 Царе 7 - 9 Яков 3
10. 4 Царе 10-12 Яков 4
11. 4 Царе 13, 14 Яков 5
12. Йона 1- 4 Деян. Ап. 15:1-21
13. Амос 1- 3 Деян. Ап. 15:22-41
14. Амос 4 - 6 Галатяни 1
15. Амос 7 - 9 Галатяни 2
16. 4 Царе 15, 16 Галатяни 3
17. 4 Царе 17, 18 Галатяни 4
18. 4 Царе 19 - 21 Галатяни 5
19. 4 Царе 22, 23 Галатяни 6
20. 4 Царе 24, 25 Деян. Ап. 16:1-21
21. Псалми 1, 2, 10 Деян. Ап. 16:22-40
22. Псалми 33, 43, 66 Филипяни 1
23. Псалми 67, 71 Филипяни 2
24. Псалми 89, 92 Филипяни 3
25. Псалми 93 - 95 Филипяни 4
26. Псалми 96-98 Деян. Ап. 17:1-15
27. Псалми 99-100,102 Деян. Ап. 17:16-34
28. Псалми 104, 105 1 Солунци 1
29. Псалми 106, 111, 112 1 Солунци 2
30. Псалми 113 - 115 1 Солунци 3
31. Псалми 116 - 118 1 Солунци 4
АВГУСТ
1. Псалом 119:1-88 1 Солунци 5
2. Псалом 119:89-176 2 Солунци 1
3. Псалом 120-122 2 Солунци 2
4. Псалом 123-125 2 Солунци 3
5. Псалом 127-129 Деян.ап.18
6. Псалом 130-132 1 Коринтяни 1
7. Псалом 133-135 1 Коринтяни 2
8. Псалом 136, 146 1 Коринтяни 3
9. Псалом 149, 150 1 Коринтяни 4
10. Псалом 149, 150 1 Коринтяни 5
11. 1 Летоп. 1-3 1 Коринтяни 6
12. 1 Летоп. 4-6 1 Коринтяни 7:1-19
13. 1 Летоп. 7-9 1 Коринтяни 7:20-40
14. 1 Летоп.10-12 1 Коринтяни 8
15. 1 Летоп.13-15 1 Коринтяни 9
16. 1 Летоп.16; Пс.42-44 1 Коринтяни 10:1-18
17. Псалом 45-47 1 Коринтяни 10:19-33
18. Псалом 48-50 1 Коринтяни 11:1-16
19. Псалом 73, 85 1 Коринтяни 11:17-34
20. Псалом 87, 88 1 Коринтяни 12
21. 1 Летописи 17-19 1 Коринтяни 13
22. 1 Летописи 20-22 1 Коринтяни 14:1-20
23. 1 Летописи 23-25 1 Коринтяни 14:21-40
24. 1 Летописи 26, 27 1 Коринтяни 15:1-28
25. 1 Летописи 28, 29 1 Коринтяни 15:29-58
26. 2 Летописи 1-3 1 Коринтяни 16
27. 2 Летописи 4-6 2 Коринтяни 1
28. 2 Летописи 7-9 2 Коринтяни 2
29. 2 Летописи 10-12 2 Коринтяни 3
30. 2 Летописи 13, 14 2 Коринтяни 4
31.2 Летописи 15, 16 2 Коринтяни 5

СЕПТЕМВРИ
1. 2Летописи 17, 18 2Коринтяни 6
2. 2Летописи 19, 20 2Коринтяни 7
3. 2Летописи 21; Авдий 2Коринтяни 8
4. 2Летописи 22; Йоил 1 2Коринтяни 9
5. 2Летописи 23; Йоил 2, 3 2Коринтяни 10
6. 2Летописи 24-26 2Коринтяни 11:1-15
7. Исая 1, 2 2Коринтяни 11:16-33
8. Исая 3, 4 2Коринтяни 12
9. Исая 5,6 2Коринтяни 13
10. 2Летописи 27, 28 Деян. 19:1-20
11. 2Летописи 29, 30 Деян. 19:21-41
12. 2етописи 31, 32 Деян.20:1-16
13. Исая 7, 8 Деян.20:17-38
14. Исая 9, 10 Ефесяни 1
15. Исая 11-13 Ефесяни 2
16. Исая 14-16 Ефесяни 3
17. Исая 17-19 Ефесяни 4
18. Исая 20-22 Ефесяни 5:1-16
19. Исая 23-25 Ефесяни 5:17-33
20. Исая 26, 27 Ефесяни 6
21. Исая 28, 29 Римляни 1
22. Исая 30, 31 Римляни 2
23. Исая 32, 33 Римляни 3
24. Исая 34-36 Римляни 4
25. Исая 37, 38 Римляни 5
26. Исая 39, 40 Римляни 6
27. Исая 41, 42 Римляни 7
28. Исая 43, 44 Римляни 8:1-21
29. Исая 45, 46 Римляни 8:22-39
30. Исая 47-49 Римляни 9:1-15
ОКТОМВРИ
1. Исая 50-52 Римл.9:16-33
2. Исая 53-55 Римл.10
3. Исая 56-58 Римл.11:1-18
4. Исая 59-61 Римл.11:19-36
5. Исая 62-64 Римл.12
6. Исая 65, 66 Римл.13
7. Осия 1-4 Римл.14
8. Осия 5-8 Римл.15:1-13
9. Осия 9-11 Римл.15:14-33
10. Осия 12-14 Римл.16
11. Михей 1-3 Деян.ап.21:1-17
12. Михей 4, 5 Деян.ап.21:18-40
13. Михей 6, 7 Деян.ап.22
14. Наум 1-3 Деян.ап.23:1-15
15. 2Летоп.33, 34 Деян.ап.23:16-35
16. Софония 1-3 Деян.ап.24
17. 2Летоп.35, Авакум 1-3 Деян.ап.25
18. Еремия 1, 2 Деян.ап.26
19. Еремия 3-5 Деян.ап.27:1-26
20. Еремия 6, 11, 12 Деян.ап.27:27-44
21. Еремия 7, 8, 26 Деян.ап.28
22. Еремия 9, 10, 14 Колосяни 1
23. Еремия 15-17 Колосяни 2
24. Еремия 18, 19 Колосяни 3
25. Еремия 20, 35, 36 Колосяни 4
26. Еремия 25, 45, 46 Евреи 1
27. Еремия 47, 48 Евреи 2
28. Еремия 49, 13, 22 Евреи 3
29. Еремия 23, 24 Евреи 4
30. Еремия 27-29 Евреи 5
31. Еремия 50 Евреи 6
НОЕМВРИ
1. Еремия 51, 30 Евреи 7
2. Еремия 31, 32 Евреи 8
3. Еремия 33, 21 Евреи 9
4. Еремия 34, 37, 38 Евреи 10:1-18
5. Еремия 39, 52, 40 Евреи 10:19-39
6. Еремия 41, 42 Евреи 11:1-19
7. Еремия 43, 44 Евреи 11:20-40
8. Плач на Ер.1, 2 Евреи 12
9. Плач на Ер. 3-5 Евреи 13
10. 2Летоп.36; Данаил 1, 2 Тит 1
11. Данаил 3, 4 Тит 2
12. Данаил 5-7 Тит 3
13. Данаил 8-10 Филимон
14. Данаил 11, 12 1Тимотей 1
15. Псалом 137; Езекил 1, 2 1Тим.2
16. Езекил 3, 4 1Тимотей 3
17. Езекил 5-7 1Тимотей 4
18. Езекил 8-10 1Тимотей 5
19. Езекил 11-13 1Тимотей 6
20. Езекил 14, 15 2Тимотей 1
21. Езекил 16, 17 2Тимотей 2
22. Езекил 18, 19 2Тимотей 3
23. Езекил 20, 21 2Тимотей 4
24. Езекил 22, 23 1Петър 1
25. Езекил 24-25 1Петър 2
26. Езекил 27-29 1Петър 3
27. Езекил 30-32 1Петър 4
28. Езекил 33, 34 1Петър 5
29. Езекил 35, 36 2Петър 1
30. Езекил 37-39 2Петър 2
ДЕКЕМВРИ
1. Езекил 40. 41 2 Петър 3
2. Езекил 42- 44 1 Йоан 1
3. Езекил 45, 46 1 Йоан 2
4. Езекил 47, 48 1 Йоан 3
5. Ездра 1, 2 1 Йоан 4
6. Ездра 3, 4 1 Йоан 5
7. Агей 1, 2 2 Йоан
8. Захария 1-4 3 Йоан
9. Захария 5-8 Юда
10. Захария 9, 10 Откр. 1
11.Захария 11, 12 Откр.2
12. Захария 13, 14 Откр. 3, 4
13. Псаллом 74-76 Откр. 5
14. Псалом 77, 78 Откр. 6
15. Псалом 79, 80 Откр. 7
16. Псалом 81, 82 Откр. 8
17. Псалом 83, 84 Откр. 9
18. Псалом 107, 126 Откр. 10
19. Ездра 5-7 Откр. 11
20. Естир 1, 2 Откр. 12
21. Естир 3-5 Откр. 13
22. Естир 6-8 Откр. 14
23. Естир 9, 10 Откр. 15
24. Ездра 8-10 Откр. 16
25. Неемия 1-3 Мат.1; Лука 2
26. Неемия 4-6 Откр. 17
27. Неемия 7-9 Откр. 18
28. Неемия 10, 11 Откр. 19
29. Неемия 12, 13 Откр. 20
30. Малахия 1, 2 Откр. 21
31. Малахия 3, 4 Откр. 22

Няма коментари: