вторник, 18 ноември 2008 г.

Нека изкупените да кажат така!

1. Моето тяло е храм на Святия Дух, изкупен, очистен и осветен чрез кръвта на Исус!

2. Частите на тялото ми са инструменти на правдата, предадени на Бога, за да Му служат за Негова слава!

3. Дяволът няма място в мен, няма власт над мен, няма основателни претенции към мен!

4. Всичко е уредено чрез кръвта на Исуса. Аз победих Сатана чрез кръвта на Агнето и чрез словото на моето свидетелство и аз не обичам моя живот толкова, че да бягам от смърт!

5. Моето тяло е за Господа и Господ е за моето тяло

Няма коментари: