вторник, 18 ноември 2008 г.

БЛАГОВЕСТИЕТО В БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ


1. БОГ СЪЩЕСТВУВА И ЗА НЕВЕРИЕТО В НЕГО НЯМА ИЗВИНЕНИЕ.

Римляни 1:20 -- “20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение.

2. БОГ НИ ОБИЧА.

Йоан 3:16 -- “16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

3. “КАКЪВ Е ПРОБЛЕМА?” – ГРЕХА.

Римляни 3:23 -- “23 Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.

1 Йоаново 1:8 -- “8 Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.

4. ИМА НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХА.

Римляни 6:23 -- “23 Защото заплатата на греха е смърт;”

5. НЕ МОЖЕШ ДА СЕ СПАСИШ САМ.

Яков 2:10 -- “10 Защото, който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко.

6. СПАСЕНИЕТО Е ОСИГУРЕНО.

Ефесяни 2:8 -- “8 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога;”

Римляни 6:23 -- “23 ... Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.”

7. СПАСЕНИЕТО СТАНА ЧРЕЗ ЖЕРТВА.

Римляни 5:8 -- “8 Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.

8. СПАСИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ:

  • ВЯРА:

Деяния 16:31 -- “31 ... Повярвай в Господа, Исуса Христа, и ще се спасиш, ти и домът ти.

  • ИЗПОВЕД:

Римляни 10:9 -- “9 Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.

  • ПОКАЯНИЕ:

Деяния 3:19 -- “19 Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа.

9. СПАСИ СЕ СЕГА!

Яков 4:13-14 -- “13 Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, - 14 когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.

2 Коринтяни 6:1-2 -- “1 И ние, като съдействуваме с Бога, също ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат. 2 (Защото казано е: -
"В благоприятно време те послушах,
И в спасителен ден ти помогнах";
ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден).

10. ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ ЦЪРКВА, В КОЯТО СЕ ПРОПОВЯДВА БОЖИЕТО СЛОВО И НЕ СЕ СРАМУВАЙ ОТ ВЯРАТА СИ.

Деяния 2:42 -- “42 И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.

Марко 8:38 -- “38 Защото ако се срамува някой поради Мене и поради думите Ми в тоя блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Отца Си със светите ангели.

Няма коментари: