четвъртък, 13 ноември 2008 г.

Благовестителят

Доналд Джи


За хората, притежаващи този Божествен дар, цялата Библия е съсредоточена върху това единствено послание: спасението в неговия най-прост смисъл.
В боговдъхновеното Слово Филип стои като образец на благовестител и наистина е щастие, че в Деяния 8 глава имаме такъв богат материал.
В служението на Филип чудесата - изцеления заемат важна част. Ето защо, не можем да не се чудим на онези, които се хвалят със своята вярност към Писанията, а силно се противопоставят и осъждат благовестителите, които и днес се молят за изцеление на болните. Сам нашият Господ е практикувал тези методи и лично е изпратил седемдесетте с изричното заръчване да правят и те същото (Лука 9:10). В Словото ясно е изложено, че това е главната причина, поради която хората са внимавали в онова, което Филип казва (Деяния 8:6). Очевидно Бог го е снабдил със специални дарби, необходими за служението му.
Чудесата привличат и приковават вниманието, но проповядването на Словото обръща и спасява. Филип не предизвиква просто сензация, задоволявайки се само с привличането на множествата. Той проповядва здравата евангелска истина и именно чрез вяра в нея хората се спасяват. Основната цел на истинския благовестител е да "проповядва Словото" независимо от това, какво значение и място се дава на личното свидетелство, на изцеления и други съобразени с Библията действия.
Обръщението е лично действие. Всяко новорождение е нещо лично между човешката душа и Бога. Несъмнено в това се състои върховният дар на истинския благовестител - силата да довежда отделни души, били те в тълпата или не, до лично решение. Пророкът може да разчувства сърцата на множествата, учителят може да ги обучи, а специалния дар на благовестителя е чрез Божията благодат да склони личната воля веднага да се подчини на Христа. Кой не би поревнувал за такъв дар? Кой не се е чувствал дълбоко развълнуван, когато го е виждал в действие?
Определеният дял на благовестителя е да бъде постоянно в движение. Ако се установи на едно място, може би ще върши добра работа, обаче в никоя друга област няма да получи този плод, който може да получи, ако следва Божието призвание. Това служение не лишава служителя от домашни и семейни радости. Филип е бил женен. Очевидно той е имал установен дом в Кесария и най-малко 4 деца. Едно от най-прикритите изкушения за истинския благовестител е естественото желание за "установяване", което може да спре подтика за благовестие на нова почва.
Наистина, не всеки от нас е призван от Бога за това служение, обаче, когато истинският благовестител съблюдава своята голяма отговорност, той извършва още едно служение в Тялото Христово, като чрез своята гореща ревност за души подбужда и вдъхновява всеки член към нови усилия да "проповядва Словото на всяка твар"(Марка 16:16).

Няма коментари: