вторник, 18 ноември 2008 г.

СВЯТИЯ ДУХ ИЗВЪРШВА ДЕЛА И ЗАТОВА Е ЛИЧНОСТ

1. Духът работи - 1Кор. 12:11 - разделя, така както Му е угодно.

2. Духът търси - 1Кор. 2:10 - издирва Божиите дълбочини.

3. Духът говори - Деян. 13:2 - отделете Ми Савел и Варнава. . .

4. Духът свидетелства - Йн. 15:26; 1Йн. 5:7.

5. Духът учи - Йн. 14:26 - Той ще ви научи . . .

6. Духът инструктира - Неем. 9:20 - да ги вразумява

7. Духът порицава - Йн. 16:8 - Той ще обвини света за грях за правда и за съдба.

8. Духът моли и се застъпва - Рим. 8:26 - в нашите неизговорими стенания.

9. Духът води - Мат. 4:1 - Исус отведен от Духа в пустинята.

10. Духът насочва вярващия към всяка истина - Йн. 16:13;

11. Духът прославя Господ Исус Христос - Йн. 16:14;

12. Духът довежда до ново рождение - Йн. 3:5-6;

13. Духът се бори с човека - Бит. 6:3;

14. Духът осъжда хората - Йн. 16:8;

15. Духът изпраща пратеници от Бога - Ис. 48:16;

16. Духът зове хората за служение - Деян. 13:2;

17. Духът насочва хората в определено служение . Деян. 8:29; 10:19;

18. Духът раздава дух. дарби на определени членове - 1Кор. 12:7-11;


Главни личностни качества

Þ разум - Рим.8:27; 1Кор. 2:10-13;

Þ воля - 1Кор. 12:11;

Þ чувства - Рим. 8:26,27; 15:30; Кол. 1:8;


Лични чувства на святия дух

Þ Той може да бъде огорчен - Еф.4:30;

Þ Той може да бъде обиден - Евр. 10:29;

Þ Той може да бъде излъган - Деян. 5:3;

Þ Той може да бъде хулен - Мат. 12:31-32;

Þ Той може да бъде отблъснат - Деян. 7:51;

Þ Той може да бъде изкушаван - Деян. 6:9;

Þ Той може да бъде раздразнен - Ис. 63:10;

Þ Той може да бъде подтиснат - 1Сол. 5:19;


Същностни атрибути

Þ Той е наречен Бог - Деян. 5:3-4; 1Кор. 3:16; 12:4-6;

Þ Той е вечен - Евр. 9:14;

Þ Той е всемогъщ - Лук. 1:35;

Þ Той е всезнаещ - Йн. 14:26; 16:12,13; 1Кор. 2:10; Рим. 8:26,27;

Þ Той е все присъстващ - Пс. 139:7-10;

Þ Той е източника на живота - Рим. 8:2;


Морални атрибути

Þ Той е Духа на истината - Йн. 16:13;

Þ Той е Духа на любовта - Рим. 15:30;

Þ Той е Духа на святостта - Рим. 1:4; Еф. 4:30;

Извадки от книгата на Кевин Конър “Основи на християнската доктрина”

Няма коментари: