вторник, 18 ноември 2008 г.

Тъй КАТО съм в ХРИСТОС, ПО БОЖИЯ БЛАГОДАТ...

Послание към Римляните

Аз съм оправдан — напълно простен и обявен за праведен (5:1).

Аз участвам в смъртта на Христос и съм умрял за силата на греха в моя живот (6:1-6).

Аз съм свободен завинаги от осъждане (8:1).

Първо послание до коринтяните Аз съм поставен от Бога в Христос (1:30).

Аз съм получил Божия Дух, за да познавам това, което Бог ми е подарил (2:12).

Аз имам ум Христов (6:19, 20).

Аз бях купен с цена; не принадлежа на себе си; принадлежа на Бога (6:19, 20).

Второ послание към коринтяните

Аз съм утвърден, помазан и запечатан от Бога в Христос и ми е даден печата на Святия Дух като залог, който гарантира моето наследство (1:21; Ефес. 1:13, 14). Тъй като съм умрял, аз не живея вече за себе си, а за Христос (5:14, 15).

Аз съм обявен за праведен (5:21).

Послание към галатяните

Аз съм съразпнат с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. Животът, който сега живея, е Христовият живот (2:20).

Послание към ефесяните

Аз съм благословен с всяко духовно благословение (1:3).

Аз съм избран в Христос преди основаването на света, за да бъда свят, и съм без недостатък пред Него (1:4).

Аз съм предопределен — решено бе от Бога — да бъда осиновен като Божие дете (1:5).

Аз съм изкупен и простен, получател на Неговата щедра благодат (1:6-8).

Аз съм съживен заедно с Христос (2:5).

Аз съм съвъзкресен и седя заедно с Христос в небето (2:6).

Аз имам директен достъп до Бога чрез Духа (2:18). Аз мога да пристъпвам към Бога с дръзновение, свобода и увереност (3:12).

Послание към колосяните

Аз съм избавен от властта на Сатана и преселен в царството на Христос(1:13).

Аз съм изкупен и всичките ми грехове са простени. Дългът ми е платен (1:14). Самият Христос е в мен (1:27).

Аз съм вкоренен в Христос и сега се утвърждавам в Него (2:7).

Аз имам пълнота в Христос (2:10).

Аз съм погребан, съвъзкресен и съживен с Христос (2:12, 13).

Аз умрях с Христос и бях възкресен с Него. Животът ми сега е скрит с

Христос в Бога. Сега Христос е моят живот (3:1-4).

Второ послание до Тимотей

Даден ми е дух на сила, любов и себевладение (1:7).

Аз съм спасен и призван според Божията благодат (1:9; Тит 3:5).

Послание към евреите

Аз съм осветен и едно с Онзи, който освещава и затова Той не се срамува

да ме нарече брат (2:11).

Аз имам право да пристъпвам дръзновено към престола на благодатта, за да получавам милост и благодат във време на нужда (4:16).

Второ послание на Петър

Подарени са ми най-големи и скъпоценни обещания, чрез които ставам участник на божественото естество (1:4).

Горните твърдения са взети от книгата на Нийл Андерсън „Победа над мрака" (ОМ, 1994).

Няма коментари: