вторник, 18 ноември 2008 г.

Моята идентичност

Свобода в Христос

Аз съм приет

Йн. 1: 12 Аз съм Божие дете.

Йн. 15:15 Аз съм Христов приятел.

Рим. 5:1 Аз бях направен праведен.

1Кор.6:17 Аз съм съединен с Бога и съм един дух с Него.

1Кор. 6:19 Аз съм купен с цена и принадлежа на Бога.

1Кор. 12:27 Аз съм член на Христовото тяло.

Еф. 1:1 Аз съм светия.

Еф. 1:5 Аз съм осиновен като Божие дете.

Еф. 2:18 Аз имам директен достъп до Бога чрез Св. Дух.

Кол. 1:14 Аз съм изкупен и всички мои грехове са простени.

Кол. 2:10 Аз съм завършен в Христос.

Аз съм значим

Мат. 5:13 Аз съм сол и светлина на земята.

Йн.15:1,5 Аз съм пръчка от лозата - канал, проводник на небесен живот.

Йн. 15:16 Аз съм избран.

Деян. 1:8 Аз съм свидетел за Христос.

1Кор. 3:16 Аз съм храм на Бога.

2Кор. 5:18 Аз съм служител на примирение.

2Кор. 6:1 Аз съм Божий съработник.

Еф. 2:6 Аз съм седнал с Христос в небесни места.

Еф. 2:10 Аз съм Божие творение.

Еф.3:12 Доверявам се на Бога със свобода и сигурност.

Фил. 4:13 Аз мога да направя всичко чрез онзи, който ме укрепява.

Аз съм сигурен

Рим. 8:1,2 Аз съм свободен завинаги от обвинение.

Рим. 8:28 Аз съм сигурен, че всичко съдейства за моето добро.

Рим. 8:31 Аз съм свободен от всяко обвинение против мен.

Рим. 8:35 Аз не мога да бъда отделен от Божията любов.

2Кор. 1:21 Аз съм направен стабилен.

Кол. 3:3 Аз съм скрит с Христос в Бога.

Фил. 1:6 Имам увереност в добрия финал на започнатото дело.

Фил. 3:20 Аз имам небесно граж-данство.

2Тим. 1:7 Аз нямам дух на страх, но на сила, любов и себевладение.

Евр. 4:16 Аз мога да намеря благодат и милост във време на нужда.

1Йн. 5:18 Аз съм роден от Бога и злото не може да ме докосва.

Лъжата на Сатана

Ти си грешник, и винаги грешиш.

Ти си взел своята идентичност от това, което имаш като даденост.

Ти си това, което хората казват за тебе.

Твоето поведение говори за това, което вярваш за себе си.

Божията истина

Ти си светия, (една декларирана праведност от Бога) който понякога греши.

Твоята идентичност е тази, която Бог ти е дал.

Ти си това, което Бог казва за теб.

Това, което вярваш относно себе си това определя твоето поведение.

Няма коментари: