четвъртък, 13 ноември 2008 г.

Моите молитви предизвикват промени


От Джеси Шнор

Моля се за света от тригодишен. Аз съм просто едно дете, но родителите ми и пасторът ми казват, че моите молитви предизвикват големи промени. Аз вярвам, че това наистина е така.

Моля се, когато съм сам, със семейството си, в неделното училище или на молитвени събрания в нашата църква. Понякога с други деца окачваме карта на света и се молим за децата по целия свят. Това ми помага да съм благодарен, че познавам Исус и че живея в християнско семейство.

Когато бях на осем години, имаше ужасен вирус в Заир, Африка, който убиваше стотици деца. Аз седнах и се молих, и плаках за тези деца.

След известно време се успокоих и се зарадвах. Просто знаех, че Бог ме е чул и отговаря на молитвата ми. Това беше ново за мен – да се чувствам така заради страданието на болните деца. Пасторът ми каза, че това е истинско ходатайство – да се молим с истинско състрадателно сърце за ситуации или хора, които дори не познаваме.

И така, три дена по-късно видях заглавие в един вестник: “ВИРУСЪТ В ЗАИР, АФРИКА – АРЕСТУВАН”. Тази новина се разнесе чрез телевизията и радиото по целия свят.

Знам, че молитвите ми помогнаха да бъде спасен животът на много деца. Благодаря ти, Исусе!

Превод от английски: Кристиана ЕНЧЕВА

Няма коментари: