петък, 10 април 2009 г.

ПЪТЯТ НА СПАСЕНИЕТО

1. Всички хора са грешни

Римл. 3:23; Екл. 7:20; Ис. 64:6; Римл. 3:10; Як. 2:10; 1 Йн. 1:8

2. Спасение по благодат, а не чрез дела

Еф. 2:8,9; Мк. 10:25-27; Римл. 3:20; Римл. 11:6; Гал. 2:16; 2 Тим. 1:9; Тит 3:5

3. Спасение само чрез Исус

Деян. 4:12; 1 Тим. 2:5; Йн. 3:16; Йн. 3:36; Йн. 8:24; Йн. 10:1; Йн. 10:9; Йн. 14:6; 1 Кор. 3:11; 1 Йн. 5:12

4. Вяра в Исус

Йн. 3:16; Йн. 11:25,26; Деян. 16:31; Римл. 10:9,10; 1 Йн. 5:1

5. Приемане на Исус

Откр. 3:20; Йн. 1:12; Гал. 4:6; Еф. 3:17

6. Обръщение и новорождение

А. Нашето обръщане към Бога (обръщение)

Деян. 3:19; Деян. 17:30; Деян. 26:20; 1 Сол. 1:9; 1 Петр. 2:25

Б. Божието дело в нас (новорождение)

Еф. 4:24; 2 Петр. 1:4; Йн. 3:3; Йн. 3:8; 2 Кор. 5:17,18; Тит 3:5; 1 Петр. 1:3; 1 Петр. 1:23; Еф. 2:10

7. Следствията от новорождението в Исус Христос

А. Духовното новорождение води до нова природа

Йн. 3:3; Йн. 1:13; Римл. 12:2; 2 Кор. 5:17; 1 Петр. 1:23

8. Вечно спасение

А. Спасението не може да бъде изгубено дори чрез грях

Пс. 37:24; Йн. 3:36; Йн. 6:37; Йн. 10:28; Римл. 8:38,39; 1 Кор. 3:11-15; 1 Кор. 5:5; 2 Тим. 2:13; 1 Йн. 5:13

Б. Вярващият християнин ще отговаря за делата си

Пс. 89:30-34; Евр. 12:5-8; Откр. 3:19

В. Вечен живот в небето

Римл. 6:23; Йн. 11:26; Йн. 14:2,3; 1 Петр. 1:3,4; 1 Йн. 5:11

Няма коментари: