петък, 10 април 2009 г.

ЦЪРКВА

гр. "еклесия" = извиканите навън от множеството/масата

1. Произход на църквата

Еф. 1:3-6

А. Пророкувана от Исус

Мт. 16:16-18

Б. Църквата е основана върху Исус

Йн. 20:19-22; Мт. 18:18; Еф. 2:20-22;

В. Петдестяница - началото на новозаветната църква (вж. също и Петдесятница, в гл. "Централни събития...")

Деян. 2:2-4; Деян. 2:42; Деян. 2:47

2. Църквата в Стария завет

Лев. 4:13; Деян. 7:38

3. Църквата - скрита в СЗ, открита в НЗ

1 Петр. 1:9-12; Кол. 1:23-29

4. Църквата в Новия завет

А. Божият дом

Еф. 2:19-22; 1 Петр. 2:5

Б. Невидимото тяло Христово

1 Кор. 1:2; 1 Тим. 3:15; Евр. 12:23; Кол. 1:18; Еф. 5:30

В. Избраната невяста Христова

2 Кор. 11:2; Еф. 5:29-32

Г. Други образи за църквата

- сграда (1 Кор. 3:9; 1 Петр. 2:5)

- нива (1 Кор. 3:9)

- дом (1 Петр. 2:5; 1 Тим. 3:15; Еф. 2:22)

- храм (1 Кор. 3:16)

- тяло (Еф. 4:4,16; 1 Кор. 12:13)

- невяста (2 Кор. 11:2; Еф. 5:25; Откр. 21:9)

- стълб (1 Тим. 3:15)

- светилник (Откр. 1:20)

- стадо (Йн. 10:16)

Д. Местното събрание на вярващите

Деян. 15:4; 2 Кор. 1:1; Фил. 4:15

5. Редът в църквата

А. Ръководство на църквата - старейшини или надзорници

Деян. 20:7; Деян. 20:28; 1 Тим. 3:1-7; 1 Петр. 5:2,3; Евр. 13:7; Евр. 13:17; Тит 1:9

Б. Ръководство на църквата - дякони

1 Тим. 3:8-13

В. Дисциплина в църквата

1 Кор. 5:1-8; Тит 3:10,11; 1 Тим. 6:3-5; Римл. 16:17; Мт. 18:15-17; Гал. 6:1

6. Задачите на църквата

А. Отдаване на слава на Бога

Евр. 10:25; Еф. 1:4-6; Еф. 3:20,21

Б. Свидетелстване за Христос

2 Кор. 5:20; 1 Тим. 3:16

В. Мисионерско поръчение

Мт. 28:19,20; Деян. 1:8; Деян. 5:42; Еф. 3:8

Г. Духовна война на църквата

Еф. 6:10-12; 1 Петр. 5:8; Як. 4:7; 2 Кор. 2:11; Еф. 6:13-17; Еф. 6:18-20; 1 Тим. 2:8; Як. 5:16

7. Особени наредби за църквата

А. Кръщение (виж Кръщение)

Б. Господна вечеря (виж Господна вечеря)

8. Настоящо и бъдещо предназначение на църквата

А. Да стане подобна на Христос

Еф. 4:13; Фил. 2:5; 2 Кор. 3:18

Б. Христова невяста на сватбената трапеза на Агнето

Откр. 19:7-9; Еф. 5:27

В. Съединена с Христос

Римл. 8:17; Откр. 5:10; Откр. 20:6; Откр. 22:5

Няма коментари: