петък, 10 април 2009 г.

КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ В ЖИВОТА НА ВЯРВАЩИЯ

1. Гордост и увереност в собствената праведност като ежедневно изкушение

А. Гордостта не прославя Господа

Пс. 66:6-8; Пс. 97:9; 1 Кор. 10:31; Втзк. 8:14; Пс. 10:4; Ос. 13:6

Б. Надценяване на себе си

Авд. 3; Римл. 12:3; Гал. 6:3; Мк. 12:38,39; Юда 16

В. Самочувствието за собствена праведност ни отделя от Бога

Римл. 10:3; Пр. 30:12; Лк. 16:15; Йов 32:1

Г. Самочувствието за собствена праведност ни отделя от ближния

1 Кор. 13:4; Фил. 2:3; Ис. 65:5; Лк. 18:9; Лк. 18:11,14

2. Силата на езика

Пр. 18:21; Мт. 15:11

А. Опасностите от неконтролираното говорене

Пр. 10:19; Пр. 14:23; Пс. 39:1; Пс. 141:3; Пр. 13:3; Мт. 12:36; Як. 3:5,6; Пр. 16:27

Б. Клюки и говорене лошо зад гърба

Як. 3:8; 2 Тим. 2:16-17; Тит 3:2; Еф. 4:31; 2 Кор. 12:20; Пс. 41:6

В. Лъжа и измама

Лев. 19:11; Изх. 20:16; Пр. 24:28; Еф. 4:25; Кол. 3:9; Пр. 12:22; Пс. 63:11; Пр. 19:9; 1 Петр. 2:1

Г. За съденето

Мт. 7:1-5; Йн. 7:24; Римл. 2:1-3; Римл. 14:13

Д. Избягване на лошо говорене за другите

Фил. 4:8; Фил. 1:3; Пс. 15:1-4; Пс. 39:1; Пс. 19:14; Екл. 10:20; 2 Кор. 10:5

Е. Отношение към клевети

Екл. 7:21,22; 1 Петр. 2:21-23; 1 Петр. 3:9; Тит 2:7,8; 1 Петр. 2:12; 1 Петр. 2:15; 1 Петр. 3:15,16

Ж. Караници и разправии

Пр. 15:1; Пр. 15:18; Пр. 18:6; Пр. 28:25; Як. 4:1; Йов 6:25; Пр. 9:7,8; Пр. 23:9; Пр. 29:9

З. Избягване и прекратяване на караници

Пр. 29:11; Фил. 2:3; 2 Тим. 2:24; Як. 1:19; Пр. 25:8; Екл. 5:3; Пр. 17:9; Пр. 20:3; Пр. 22:10; Кол. 3:13

3. Критика

А. Неправилна критика

Пр. 17:19; 1 Кор. 3:3; Як. 3:14,15; Пр. 18:19; Гал. 5:15; Як. 3:16

Б. Градивна критика

Пр. 26:5; Пр. 28:23; Гал. 6:1; 2 Тим. 2:25; Як. 5:20; 1 Петр. 3:15

4. Непростителност и огорчение

1 Петр. 3:9; Евр. 12:15; Як. 3:14,15; Еф. 4:31

5. Самодоволство

Лк. 18:11-14; Мт. 23:12; Як. 4:6; 1 Петр. 5:5,6; Мт. 23:23

6. Себичност

А. От материален характер

1 Петр. 5:2; Мт. 6:24; Тит 1:10,11; Ис. 56:11; Езек. 22:31; 1 Йн. 3:17; Як. 2:15,16

Б. От духовен характер

3 Йн. 9,10; Лк. 22:24; Мт. 23:5-7; Юда 16

7. Лицемерие

Ер. 7:4; Мт. 7:21; Мт. 15:9; Мт. 23:2,3; Лк. 6:46; Тит 1:16

А. Фалшива религиозност

Мт. 7:15; Мт. 23:4,5; ***; Лк. 18:11; Деян. 15:10

Б. Формални изповеди

Ис. 29:13; Ер. 2:32; Ер. 5:1,2; Езек. 33:31,32; Мт. 15:8; 1 Йн. 4:20; Мал. 1:6

8. Страдание в следването на Христос

Ис. 66:5; Гал. 4:29; Деян. 13:44,45; 1 Йн. 3:13; Йн. 15:18-21; Пс. 44:13-18

9. Справяне с критични ситуации

А. Любов към Господа и Неговото слово

Мт. 6:21; Мт. 6:24; Кол. 2:6,7; Кол. 3:1,2; Евр. 12:2,3; Пс. 17:5; Пс. 26:1; Пс. 119:9; Пс. 119:11; Пс. 27:31; Пс. 119:165; 1 Петр. 1:18,19

Б. Избягване на подвеждащи личности

Пс. 1:1,2; Пс. 119:63; Римл. 16:17,18; Еф. 5:11; 1 Тим. 6:3-5; 2 Петр. 3:17; Пр. 1:10

В. Оставяне на светските неща

Римл. 12:2; Гал. 6:14; 2 Тим. 2:4; 1 Йн. 2:15; Кол. 3:2; 1 Кор. 7:31

Г. Физическа и духовна самодисциплина

2 Тим. 2:3; Евр. 11:24,25; Лк. 9:23-25; 1 Кор. 9:27; Фил. 3:7,8; Лк. 14:33; Як. 1:12; 1 Петр. 2:11; Фил. 4:8

Д. Изповядване на вина и грях

Пр. 28:13; Як. 5:16; Йов 11:14; 1 Йн. 1:8-10; Евр. 12:1-3

Е. Приемане на съвет и корекция

Пр. 6:23; Пр. 10:17; Евр. 3:13; Евр. 12:5-13

Ж. Простената вина е простена

2 Лет. 7:14; Ер. 24:7; Ис. 38:17; Ис. 44:22; Ер. 31:34

З. Незадържане на минали неща

Фил. 3:13,14; 1 Петр. 4:2,3; Ис. 43:18,19

И. Благодарност и задоволство

Фил. 4:11; 1 Сол. 5:18; 1 Тим. 6:6-8; Пр. 15:16; Екл. 6:9; Евр. 13:5

Няма коментари: