петък, 10 април 2009 г.

УЧЕНИЧЕСТВО И СЛЕДВАНЕ НА ХРИСТОС

Йн. 12:26; Йн. 10:4

1. Белези на ученичеството

1 Петр. 2:21; Йн. 113:15; Йн. 15:4,9,10; Мт. 10:37; Лк. 9:61,62; Мт. 6:21; Мт. 16:24; Мк. 10:21; Римл. 12:2

2. Практическо следване на Христос: четене на Божието Слово

(вж. "Библията - Божието слово")

3. Общение

А. Значение на общението

Мт. 18:19,20; 1 Йн. 1:7; Пс. 133:1-3

Б. Сила чрез общението

***; Екл. 4:9,10; Екл. 4:12

В. Колективно четене на Словото

Деян. 15:30,31; 1 Тим. 4:13; Деян. 16:4; Кол. 4:16; 1 Сол. 5:27

Г. Взаимно наставление и поучение

Деян. 20:7; Евр. 10:25

Д. Обща молитва

Деян. 1:13-15; Деян. 12:5; Деян. 12:12

Е. Обща възпоминателна трапеза

Деян. 20:7; Деян. 2:42

Ж. Единна работа за Господа

1 Кор. 1:10; 1 Кор. 12:25; Фил. 2:2; Гал. 2:9; 1 Петр. 3:8; Римл. 12:5

4. Свидетелство

Мт. 28:19,20; Мк. 16:15; Мт. 10:32

А. Библията ни учи да свидетелстваме

Лк. 12:8; Римл. 10:9

Б. Да не се срамуваме и плашим при свидетелстването

Пс. 119:46; Ис. 40:9; Ис. 62:6; Мт. 5:14-16; Мк. 8:38; Деян. 18:9; Римл. 1:16; Еф. 6:18-20; 1 Сол. 2:2; 2 Тим. 1:8; Ер. 1:6-9

В. Използване на стихове от Библията при свидетелстване

Лк. 8:5,11; Йн. 20:31; Деян. 17:2,3; Деян. 18:28; Тит 1:9; Деян. 13:32-35; Пр. 22:17-21

Г. Свидетелстване с прости думи

1 Кор. 2:1,2; 1 Кор. 2:4; 1 Кор. 14:9; 2 Кор. 1:12; 2 Кор. 3:12

Д. Личният пример като свидетелство

Мт. 5:16; Фил. 2:15-16; 1 Тим. 4:12; Тит 2:7,8

Е. Да даваме последователно свидетелство в любовта на Исус

1 Сол. 2:7,8; 2 Тим. 2:23,24; 1 Петр. 3:15; Деян. 20:31; 2 Тим. 4:2

Ж. Предупреждение! Не свидетелството, а Бог печели хората

Йн. 6:44; 1 Кор. 3:6,7; Йн. 15:5

5. За даването и разделянето

А. Библията ни заповядва да даваме

Мт. 5:42; Лк. 3:11; Евр. 12:16

Б. Благословенията за този, който дава

Мк. 10:21; Деян. 20:35; Лк. 6:38; 2 Кор. 9:6

В. Десятъкът и Мойсеевият закон

Втзк. 12:5,6; Втзк. 14:23; Втзк. 14:26

Г. Десятъкът и следмойсеевото време

Мал. 3:8-10

Д. Десятъкът в учението на Исус

Мт. 2:23,24

Е. Десятъкът в епохата на църквата

1 Кор. 16:1,2; 2 Кор. 8:1-4; 2 Кор. 9:6; Гал. 6:6

6. Благодарност

А. Божиите благословения не се разбират от само себе си.

Пс. 103:2; Лк. 17:12-18

Б. Благодарност в молитва и песен

Пс. 100:4; Пс. 117:1; Пс. 150:6; Евр. 13:15; Пс. 30:15; Пс. 69:30; Пс. 147:1; Пс. 147:7; Кол. 3:16

В. Благодарност във всички ситуации на живота

Пс. 50:14; Пс. 95:2; Еф. 5:20; 1 Сол. 5:18

Няма коментари: