петък, 10 април 2009 г.

ЛЮБОВ И ПРОШКА

1. Бог е любов

1 Йн. 4:16

А. Любовта на Бога към нас

Ер. 31:3; Римл. 8:38,39; Еф. 2:4-6; 1 Йн. 3:1; 1 Йн. 4:10

Б. Същността на агапе

Йн. 3:16; Римл. 5:7,8; 1 Йн. 4:9

В. Любовта на Исус към нас

Йн. 10:11; Йн. 15:13; 2 Кор. 8:9; Еф. 3:19; Откр. 1:5

Г. Стоенето в Божията любов

Йн. 14:21; Йн. 14:23; Йн. 17:26; 1 Йн. 2:5; 1 Йн. 4:19

2. Първата заповед - любов към Бога

Втзк. 6:5; Втзк. 10:12; Втзк. 30:20; Иис. Нав. 22:5; Иис. Нав. 23:11

3. Втората заповед - любов към ближния

Лев. 19:18; Мт. 22:39; Йн. 13:34; Йн. 15:17; 1 Йн. 3:11; 1 Йн. 3:23

А. Любовта като най-висша дарба

1 Кор. 13:13; 1 Кор. 13:2; Гал. 5:6; Еф. 3:17; Еф. 3:19; Кол. 3:14; Еф. 1:15,16; Кол. 1:3,4; Филим. 1:5

Б. Божията любов ни дава способността за любов към ближния

Римл. 5:5; Гал. 5:22; 1 Сол. 3:12; 1 Сол. 4:9; 2 Сол. 3:5; 2 Тим. 1:7

В. Благословението на любовта към ближния

Йн. 13:35; 2 Кор. 13:11; Еф. 3:17-19; 1 Йн. 2:10; 1 Йн. 2:10; 1 Йн. 3:14; 1 Йн. 4:7; 1 Йн. 4:12; 1 Йн. 4:16

Г. Любов срещу омраза

1 Йн. 4:20; Як. 3:9-12; Мт. 5:23,24; Лев. 19:17,18; 1 Йн. 2:9; 1 Йн. 2:10,11; 1 Йн. 3:10; 1 Йн. 3:14; 1 Йн. 3:15; 1 Йн. 4:8

4. Любов към братята и сестрите в Господа

Йн. 13:35; Гал. 6:10; 1 Петр. 2:17

5. Любов към враговете

Пр. 25:21,22; Мт. 5:43-47; Лк. 6:27-30

6. Любовта означава милост и прошка

А. Бог е милостив към нас

Пс. 103:8-13; Пс. 103:17; Плач 3:22,23; Ис. 63:7; Евр. 8:12

Б. Прощавайте си един на друг, както Бог ви е простил

Мт. 18:33; Лк. 6:36; Еф. 4:32; Кол. 3:13; Лк. 17:4; Мт. 18:21,22; Пр. 3:3,4; Мт. 5:7; Мт. 6:12; Мт. 6:14

В. Следствието от непростителността

Мт. 6:14; Мт. 18:23-35; Як. 2:13

Г. Прошката е необходима и за вярващи християни

Пс. 86:5; 1 Йн. 1:9; Лк. 17:3; Пр. 28:13; Пс. 32:5; Мт. 18:15; Як. 5:16

Няма коментари: