петък, 10 април 2009 г.

ИЗПИТАНИЕ И ИЗКУШЕНИЕ

1. Изкушенията със сигурност ще дойдат

Деян. 14:22; 1 Сол. 3:3; Евр. 12:7; 1 Петр. 4:12,17; 1 Петр. 5:9

2. Откъде идват изкушенията?

А. Те не идват от Бога

Як. 1:13; Як. 1:17; 1 Йн. 2:15,16

Б. От собствените страсти

Як. 1:14; Римл. 13:14; Гал. 6:1

В. Чрез атаки на противника

Бит. 3:1-6; Бит. 3:13; 1 Лет. 21:1; Мт. 4:1; Лк. 22:31; 1 Сол. 3:5; 2 Кор. 11:3

Г. Чрез измамно заблуждение

Пр. 1:10; Пр. 16:29; Юда 4; 2 Петр. 3:17,18

3. Божията подкрепа при изпитание и изкушение

1 Кор. 10:13; 2 Петр. 2:9; 1 Кор. 15:57; Евр. 2:18; Евр. 4:15; Ис. 43:1,2

4. Защо Бог допуска изкушения?

А. БОГ ИЗПИТВА ИСТИНСКОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СЪРЦЕТО

Втзк. 8:2; Втзк. 13:4; Ер. 12:3; Ер. 17:1; Пр. 17:3

Б. Той иска да ни научи на послушание

Евр. 5:8; 1 Петр. 4:1,2

В. Бог иска да ни пречисти

Йн. 15:2; Ер. 18:4; 2 Тим. 2:21; Зах. 13:9; Пс. 66:10; Йов 23:10; Ис. 48:10; Дан. 11:5; 1 Петр. 1:7

Г. Бог ни учи на търпение

Римл. 5:3; Як. 1:3,4

5. Примери в библията за изкушения и изпитания

Бит. 21:9-11 (Авраам се ядосва на съвета на Сара)

Бит. 26:34,35 (Исав причинява скръб на родителите си, като се жени за езически жени)

Изх. 4:10-13 (Мойсей се счита за неспособен да говори на еврейския народ)

Чис. 11:10-14 (Мойсей укорява Бога, че му е наложил бремето да води народа)

Съд. 6:14,15 (Гедеон не се чувства способен да спаси Израил)

Рут 1:12,13 (Ноемин отпраща двете си снахи)

1 Царе 30:1-6 (Мъжете на Давид се гневят заради загубата на жените и децата си)

3 Царе 19:1-4,10 (Илия се отчайва от преследванията и самотата и иска да умре)

Пс. 6:5-7 (Давид скърби заради притеснението от враговете му)

Пс. 38:3-8 (Давид се измъчва от вина и грях)

Пс. 102:1-11 (Давид е силно изкушен поради притеснението от враговете му)

Ер. 15:10 (Еремия е силно изкушен от отхвърлянето, клеветите и притеснението)

Йона 3:4,5,10; 4:1-9 (Йона се сърди и иска да умре, защото разни неща стават не по неговите представи)

Лк. 10:40 (Марта се чувства изоставена и онеправдана)

Йн. 21:17 (Петър се наскърбява, защото Господ привидно поставя под съмнение неговата любов към Господа)

2 Кор. 1:8 (Павел е в такива големи трудности, че дори се отчайва от живота)

Ис. 53:3-9 (Страданията и изпитанията на Господа)

6. Заслужава си да се издържи изкушението

А. Господ дава зрялост

2 Кор. 4:16; 2 Кор. 12:9,10; Римл. 8:28; Як. 1:2; 1 Петр. 1:6

Б. Бог награждава способността за издържане

Евр. 12:11; Як. 5:11; Йов 42:10-12; Римл. 8:18; 2 Кор. 4:17; Як. 1:12

7. Избягване на изкушения

А. Помоли Бога да те запази

Мт. 6:13

Б. Избягвай пътищата към изкушението

Пр. 4:14,15; Мт. 7:13,14; 2 Тим. 2:22

В. Избягвай лошо общество

Пс. 1:1,2; Пр. 1:10; Пр. 16:29; 2 Петр. 3:17; Пр. 22:24,25; 2 Петр. 2:18,19

Г. Разпознавай собствените си слабости

Римл. 13:14; Гал. 6:1; Гал. 6:3-5

8. Съпротивление и победа при изкушения

А. Гледай към Исус

Евр. 12:2,3; Кол. 3:2,3

Б. Бой се от Господа

Пр. 14:27; Пр. 16:6; Пр. 23:17; 1 Царе 12:24

В. Моли Господа за помощ

Пс. 56:13; Мт. 6:13; Мт. 26:41; Лк. 21:36; Як. 5:16

Г. Съпротивете се на противника

Еф. 4:26,27; Як. 4:7

Д. Дръж се за Словото

Пс. 119:81; Йн. 15:3; 2 Петр. 1:4; Откр. 3:10

Е. Истинско смирение

Дан. 2:28; Дан. 2:30; Гал. 6:14; Фил. 2:5-8; Еф. 5:21; Римл. 12:16; Як. 4:10; 1 Петр. 5:6

Ж. Отказване от собствени желания

Гал. 5:16; Гал. 5:24; Еф. 4:20-23; Римл. 6:13; 1 Кор. 9:27; 1 Кор. 16:13; 2 Тим. 2:3; 2 Тим. 2:22; 1 Петр. 1:14; 1 Петр. 2:11

З. Гледай към крайната цел

Евр. 11:25,26; Евр. 12:2

И. Доверие в Божията близост и помощ

2 Петр. 2:9; 1 Кор. 10:13; 1 Кор. 15:57; Евр. 2:18; Евр. 4:15; 1 Петр. 4:19

9. Примери за съпротивление на изкушения

Бит. 14:21-23; 4 Царе 5:15,16; Йов 2:9,10; Ер. 35:5,6; Дан. 1:8; Деян. 8:18-20

Няма коментари: