петък, 10 април 2009 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОТИВ ДУХА НА ВРЕМЕТО

1. Какво е духът на времето?

Еф. 2:1-3; 1 Йн. 2:15-17

2. Въздействия

А. Критика на Библията

2 Кор. 11:4; Гал. 1:6-9; Ер. 23:36; 2 Петр. 3:16; 1 Тим. 1:10; 2 Тим. 1:13; Тит 1:9; Тит 2:1; Откр. 22:18,19

Б. Лъжеучители и лъжепророци

2 Тим. 4:3-5; Мт. 24:22-24; 1 Йн. 4:1

В. Положението на жената в църквата

1 Кор. 14:34; 1 Тим. 2:11-13; 1 Кор. 11:3

Г. Чудеса

Евр. 2:2-4

Месианските знамения потвърждават Исус като Божи Син:

Мт. 17:5; Деян. 2:22; Йн. 5:36

Апостолските чудеса потвърждават истинността на евангелието:

Мк. 16:20; 2 Кор. 12:12; Деян. 2:43; Римл. 15:18-20

Все още ли са необходими чудеса и знамения във времето на църквата?

1 Петр. 1:23-25; 2 Тим. 3:15-17; 2 Кор. 5:7; Йн. 20:29; 1 Кор. 1:21; Римл. 10:17

Д. Двойнствено сърце

Мт. 6:24; Мт. 15:8; Евр. 13:9; Мт. 23:28; 1 Петр. 2:1

3. Уклон към спиритизъм и други мистични неща

Лев. 19:31; 2 Тим. 4:3,4; Ис. 47:11,13-15; Втзк. 18:10-12; Авак. 2:19; Ис. 44:25; Зах. 10:2; Откр. 9:20

4. Страст към развлечения, материализъм, консуматорско мислене

А. Отпечатъкът на времето

2 Тим. 3:1,2; 2 Петр. 2:13,14; 1 Йн. 2:16; Ам. 6:1-8

Б. Предупреждение за последствията

Ис. 28:3; 1 Кор. 6:10; Лк. 21:34; 1 Тим. 6:9,10; Лк. 12:15

В. По-добрата алтернатива

Мт. 6:25; Мт. 6:32,33; Евр. 13:5; 1 Тим. 6:6-8; 1 Тим. 6:11

5. Предупреждението на Исус: Бдете!

1 Сол. 5:6-8; 1 Петр. 5:8; Мт. 26:40; 2 Тим. 4:5; 1 Петр. 4:7; 1 Кор. 16:13

Няма коментари: