петък, 10 април 2009 г.

ЧУДЕСАТА В БИБЛИЯТА - ЧУДО ( ЗНАМЕНИЕ )

Свръхестествено дело, което трябва да се отдава непосредствено на Бога. Чудото в този смисъл, трябва да се различава от чудесата, които някои правят с измама, чрез тайни науки, или по такива естествени закони, които светът не познава. Исус Христовите чудеса, са били такива, които само Бог може да извърши, и били направени публично, пред многобройни зрители, (приятели и неприятели), истинността им можеше да се изпита, и целта, която са имали е била свята. Те се потвърждават от достоверни очевидци, на които характерът и поведението са били безукорни, и те още се потвърждават от учреждения съществуващи и днес, предопределени да увековечат паметта на чудотвореца и на чудесата му. Христос е посочвал могъщите си дела, като неопровержими доказателства на неговото божество и послание - Мат. 9:6, 11:4,5,23,24; Йн. 10:24-27, 20:29,31. Измамите на Египетските магьосници и на лъжливите пророци, в старите и днешните времена - Вт. 13:1; Мат. 24:24; 2Сол. 2:9; Отк. 13:14, не биха могли да издържат на горепосочените свидетелства за истинността на Христовите чудеса. Като давал някому сила да върши чудеса, Бог му е давал най-голямо доказателство за истината, която той е учил - 3Цар. 18:38,39. Чудотворството е Божият собствен печат, който не се прилага на лъжи; и колкото хитро и да действува Сатана, за да прелъсти някого, никой, който искрено и усърдно търси да познае и да извърши Божията воля не ще бъде прелъстен. Понеже главната цел на чудесата е била да удостоверят откровението на Божията воля, тези могъщи дела престанали когато Канона на Св. Писание се изпълнил, и християнството вече се утвърдило. От края на първото столетие, след възнесението на Христос, малко чудеса са станали, които да не подлежат на съмнение, а ще се яви ли някога случай за нови чудеса, това само Бог знае.

Следващият списък съдържа повечето чудеса споменати в Св. Писание, и не включва свръхестествените видения и откровения, в които Бог е благоволявал да се открива на старите, нито онези безбройни велики дела на провидението му, които изявяват неговата сила толкова неоспоримо, колкото самите чудеса.

Старозаветни чудеса

1. Сътворението на света - Бит. 1гл.

2. Потопът, и други чудеса свързани с това велико събитие - Бит. 6-8гл.

3. Разрушението на Содом - Бит. 19 гл.

4. Изцелението на Авимелех - Бит. 20:17,18.

5. Горящата къпина - Изх. 3:2-4.

6. Мойсеевият жезъл станал змия, и пак жезъл - Изх. 4:3,4, 7:10.

7. Мойсеевата ръка станала прокажена, и после пак изцелена - Изх. 4:6,7.

8. Водата обърната в кръв - Изх. 4:9, 30.

9. Нил обърнат в кръв - Изх. 7:20.

10. Жабите нанесени и отмахнати - Изх. 8гл.

11. Въшки нанесени - Изх. 8:17.

12. Мухи нанесени и отмахнати - Изх. 8:21-31.

13. Мор на добитъкът - Изх. 9:3-6.

14. Гнойни циреи произведени - Изх. 9:10,11.

15. Град нанесен, и спрян - Изх. 9:23, 33.

16. Скакалци нанесени, и отмахнати - Изх. 10:13,19.

17. Тъмнина нанесена - Изх. 10:22.

18. Първородни избити - Изх. 12:29.

19. Червено море разделено - Изх. 14:21,22.

20. Египтяни издавени в морето - Изх. 14:26-28.

21. Водата на Мера подсладена - Изх. 15:25.

22. Пъдпъдъци и манна изпратени - Изх. 16гл.

23. Вода от канарата, на Хорив - Изх. 17:6.

24. Амалик победен - Изх. 17:11-13.

25. Стълб от облак, и огън - Чис. 9:15-23.

26. Мариам прокажена - Чис. 12:10.

27. Разрушението на Корей, и други - Чис. 16:28-35, 46-50.

28. Аароновият жезъл напъпил - Чис. 17:8.

29. Вода от канарата, в Кадис - Чис. 20:11.

30. Изцелението чрез медната змия - Чис. 21:8,9.

31. Валаамовата ослица говори - Чис. 22:28.

32. Чумата в пустинята - Чис. 25:1,9.

33. Водите на Йордан раздвоени - И.Н. 3:10-17.

34. Водите на Йордан се връщат на мястото си - И.Н. 4:18.

35. Ерихон превзет - И.Н. 6:6-20.

36. Ахан се хваща - И.Н. 7:14-21.

37. Слънцето и луната застават - И.Н. 10:12-14.

38. Гедеоновото руно оросено - Съд. 6:36-40.

39. Мадиамците победени - Съд. 7:16-22.

40. Самсоновите подвизи - Съд. 14-16гл.

41. Дагоновият дом съборен - Съд. 16:30.

42. Дагон пада пред ковчега - 1Цар. 5гл.

43. Връщането на ковчега - 1Цар. 6:12.

44. Гръм и дъжд на жътва - 1Цар. 12:18.

45. Еровоамовата ръка изсъхнала - 3Цар. 13:4,6.

46. Жертвеникът разцепен - 3Цар. 13:5.

47. Бездъждие и суша - 3Цар. 17:6.

48. Илия хранен от враните - 3Цар. 17:6.

49. Брашно и елей доставяни - 3Цар. 17:14-16.

50. Умряло дете съживено - 3Цар. 17:22,23.

51. Всеизгаряне изгорено чрез огън от небето - 3Цар. 18:36,38.

52. Дъжд от небето - 3Цар. 18:41-45.

53. Човеци изгорени от небесен огън - 4Цар. 1:10-12.

54. Водите на Йордан раздвоени - 4Цар. 2:14.

55. Вредителни води излекувани - 4Цар. 2:21,22.

56. Деца разкъсани от мечки - 4Цар. 2:24.

57. Вода доставена - 4Цар. 3:16-20.

58. Елей доставен - 4Цар. 4:1-7.

59. Умряло дете съживено - 4Цар. 4:32-35.

60. Нееман изцелен - 4Цар. 5:10-14.

61. Проказата на Гиезий - 4Цар. 5:27.

62. Желязо да плува - 4Цар. 6:6.

63. Сирийци ослепени - 4Цар. 6:18,20.

64. Умрял човек съживен - 4Цар. 13:21.

65. Асирийци поразени от ангел - 4Цар. 19:35.

66. Езекия изцелен - 4Цар. 20:7.

67. Сянка върната назад - 4Цар. 20:11.

68. Мор върху Израил - 1Лет. 21:14.

69. Йона останал неповреден в корема на една риба - Й-а 1:7, 2:10.

Новозаветни чудеса

1. Звездата на Изток - Мат. 2:3.

2. Слизане на Божия Дух във вид на гълъб - Мат. 3:16.

3. Христовото постене и изкушение - Мат. 4:1-11.

4. Христови чудеса - Мат. 4:23,24, 8:16, 14:14,36, 15:30; Мк. 1:34; Лк. 6:17-19.

5. Прокажени очистени - Мат. 8:3,4; Лк. 17:14.

6. Слугата на стотника изцелен - Мат. 8:5-13.

7. Майката на Петровата жена изцелена - Мат. 8:14.

8. Бури успокоени - Мат. 8:23-26, 14:32.

9. Бесове изпъдени - Мат. 8:28-32, 9:32,33, 15:22-28, 17:14-18.

10. Паралитици изцелени - Мат. 9:2-6; Мк. 2:3-12.

11. Кръвотечение изцелено - Мат. 9:20-22.

12. Дъщерята на Яир съживена - Мат. 9:18,25.

13. Слепи получават зрение - Мат. 9:27-30, 20:35; Мк. 8:22-25; Йн. 9:1-7.

14. Неми проговарят - Мат. 9:32,33, 12:22; Мк. 7:33-35.

15. Чудеса от учениците - Мат. 10:1,8.

16. Множества нахранени - Мат. 14:15-21, 15:35-38.

17. Христос ходи по водата - Мат. 14:25-27.

18. Петър ходи по водата - Мат. 14:29.

19. Христовото преображение - Мат. 17:1-8.

20. Монета от устата на една риба - Мат. 7:27.

21. Изсъхването на смоковницата - Мат. 21:19.

22. Чудеса на разпятието - Мат. 27:51-53.

23. Чудеса на възкресението - Мат. 28:1-7; Лк. 24:6.

24. Улов на много риба - Лк. 5:4-6; Йн. 21:6.

25. Синът на вдовицата възкресен - Лк. 7:14,15.

26. Чудеса пред Йоановите пратеници - Лк. 7:21,22.

27. Чудеса от седемдесетте - Лк. 10:9,17.

28. Болната жена изцелена - Лк. 13:11-13.

29. Красничав изцелен - Лк. 14:2-4.

30. На Малх ухото изцелено - Лк. 22:50,51.

31. Водата превърната във вино - Йн. 2:6-10.

32. Синът на велможата изцелен - Йн. 4:46-53.

33. Безпомощният страдалец изцелен - Йн. 5:5-9.

34. Исус ходи по водата - Йн. 6:21.

35. Лазар възкресен - Йн. 11:43,44.

36. Христос идва при учениците си - Йн. 20:19,26.

37. Чудеса на Петдесетница - Д.А. 2:1-11.

38. Чудеса от апостолите - Д.А. 2:43, 5:12.

39. Един куц изцелен - Д.А. 3:7.

40. Смъртта на Анания и Сапфира - Д.А. 5:5,10.

41. Много болни изцелени - Д.А. 5:15,16.

42. Апостолите избавени от тъмница - Д.А. 5:19.

43. Чудеса от Стефан - Д.А 6:8.

44. Чудеса от Филип - Д.А. 8:6,7,13.

45. Еней изцелен - Д.А. 9:34.

46. Сърна съживена - Д.А. 9:40.

47. Петър избавен от тъмница - Д.А. 12:6-10.

48. Елима ослепен - Д.А. 13:11.

49. Чудеса от Павел и Варнава - Д.А. 14:3.

50. Един куц изцелен - Д.А. 14:10.

51. Нечист дух изпъден - Д.А. 16:18.

52. Павел и Сила избавени - Д.А. 16:25,26.

53. Особени чудеса - Д.А. 19:11,12.

54. Евтих съживен - Д.А. 20:10-12.

55. Ухапване от ехидна направено безвредно - Д.А. 28:5.

56. Поплиевият баща и други изцелени - Д.А. 28:8,9.

Няма коментари: